x
     

Valilik tarafından verilen soruşturma..,

23 Nisan 2018 Pazartesi , 20:11
Okunma: 47523
0 Yorum

İzni ile ilgili..,

 
İzmir Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede,
 
Eski Çeşme Tapu Müdürü şimdinin Çeşme Belediye Başkan yardımcısı Fazlı Aktaş hakkında soruşturma izni verilmezken,
 
Olayda sorumluluğu olan, Çeşme Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlileri hakkında 4483 sayılı yasa kapsamında gerekli soruşturmanın yapılması için dosya örneğinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesi kararı verildi,
 
Hazırladığım itiraz incelendiğinde, eski tapu müdürünün sorumluluğu olduğu gibi, İzmir Valiliği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün de sorumluluğu olduğu konusunda itirazımı yaptım.
 
Çeşme’de Turizm Tesis Alanlarına yapılan, REZİDANSLAR için gereği yapılmadığı ortadadır. 
 
Hisse satışı ile Rezidansların konut olarak kullanılması ne kadar doğrudur?
 
Yarın İtirazımızı Bölge İdare Mahkemesine 52 sayfalık ekleriyle teslim edeceğim.
 
 
T.C
İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ'NE 
 
KARAR NO; 65
KARAR TARİHİ; 29.03.2018
TEBLİĞ TARİHİ; 13.04.2018
 
İDDİA; Çeşme İlçesi turizm tesis alanında bulunan Ilıca Mahallesi 2008 ada 12 parsel ve 7080 ada 1 parsel, Musalla Mahallesi 5141 ada 1 parsel üzerinde otel ruhsatı alınıp residence yapılması ile turizm alanlarına konut yapılması ile ilgili olarak, Çeşme Belediyesinin şikayetçiye vermiş olduğu 22.12.2016 tarihli BİMER cevap yazısında ‘’Çeşme İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan 7080 Ada 1 Nolu parsel üzerinde bulunan taşınmaz için turizm tesisi olduğu, bağımsız bölüm oluşturulamayacağı, kat irtifakı kurulamayacağı şerhi düşülmüştür” yazısına rağmen, Çeşme Tapu Müdürlüğünün 10.01.2017 tarih ve 77171 sayılı, Tapu Müdürü Fazlı AKTAŞ imzalı yazısında, 7080 Ada,l parsel üzerinde kat mülkiyeti kurulamayacağına dair herhangi bir belirtme bulunmamaktadır” denildiği, Çeşme Belediyesinin belirtme yazısına rağmen, Çeşme Tapu Müdürünün herhangi bir belirtmenin bulunmadığını söylediği, Çeşme Tapu Müdürünün görevi kötüye kullandığı.
 
HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILAN: 
 
Fazlı AKTAŞ, Olay tarihinde İlimiz Çeşme İlçesi Tapu Müdürü iken halen Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı hakkında soruşturma izni verilmemesine kararına itiraz ediyorum.

Açıklamalarım
 
İzmir Valiliği tarafından görevlendirilen ön inceleme görevlisi tarafından düzenlenen 12.10.2017 tarihli ön inceleme raporuna istinaden Valilik Makamınca 19.10.2017 tarih ve 2017/159 sayı ile Soruşturma İzni Verilmemesi kararı verilmiştir. Karara karşı tarafımdan yapılan itirazın İzmir Bölge İdare Mahkemesince incelenmesi sonucunda, İzmir Bölge İdare Mahkemesinin 26.12.2017 gün E:2017/911, K:2017/945 sayılı kararı ile Valilik Makamının 19.10.2017 tarih ve 2017/159 sayılı kararının kaldırılmasına, kararda belirtilen eksikliklerin tamamlanarak, şikayet konuları ile ilgili olarak 4483 sayılı yasa kapsamında yeniden ön inceleme yapılıp soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde karar alınmasına hükmedilmiş ancak yine eksik bir soruşturma yapılmıştır.
 
İzmir Valiliği tarafından yapılan inceleme eksik yapılmıştır.
 
1- İzmir Valiliği İl idare Kurulu tarafından yapılan inceleme raporunda;“Yine Çeşme Tapu Müdürlüğünce yazılan, 10.01.2017 gün 75722 sayılı yazıda, sözü edilen "söz konusu taşınmazlar 2981/3290 sayılı yasanın 10/c maddesi gereği kat mülkiyetine çevrilmiştir." yazılmasının şikayetçinin BİMER'e yapmış olduğu 02.01.2017 gün ve 297579 sayılı başvurusu üzerine, Çeşme Kaymakamlığınca, Çeşme Tapu Müdürlüğüne yazılan 04.01.2017 gün ve 26 sayılı yazıya karşılık olarak verilen yazı olduğu ve cevabi yazıda sözü edilen taşınmazların inceleme konusu taşınmazlarla ilgili olmadığı, Ilıca Mahallesi 5988 ada 1,2 ve 5989 ada 1 parseller ile ilgili olduğu.” 
 
Açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. Çeşme Eski Tapu müdürü tarafından imza altına alınan ekte sunduğum 63011753-622.03-E.77171 sayılı yazıda, “..,Ilıca Mahallesi 7080 ada 1 parsel üzerinde kat mülkiyeti kurulamayacağına dair herhangi bir belirtme bulunmamaktadır.” Yazısından anlaşılacağı üzere şikayete konu cevapta yer aldığı gibi Turizm Tesis Alanlarında bulunan taşınmaza belirtme konulmamıştır. EK (1)
 
2- Çeşme Belediye Başkanlığı tarafından imza altına alınan 04.10.2017 tarih 97335617-250/3717/10151 sayılı yazıda ise; “..,Musalla Mahallesi 5141 ada 1 parsel ve Ilıca Mahallesi 7080 ada 1 nolu parsele turizm şerhi düşülmesi için 10.01.2017 tarih 169-279 sayı ile yazılmıştır.” İfadesi bile aradaki çelişkiyi gözler önüne sermektedir.
 
3- Gazetelere yansıyan Ilıca Mahallesi 7080 ada 1 Nolu parselde bulunan “Nayman Yatırım'ın ilk gayrimenkul projesi olan Nayman Suites projesinin inşaatına 2015 yılının Mart ayında başlandı. Çeşme Paşalimanı mevkiinde, yarımadanın en güzel koyunda inşa edilen proje, 4 katlı yatay mimarisiyle dikkat çekiyor. Nayman Suites, Paşalimanı'nın güney batı cephesinde, rüzgar esmez, dalga girmez bir koyda bulunuyor. Projede dairelerin yanı sıra 2 adet müstakil villa bulunuyor. Denize sıfır konumda bulunan Nayman Suites'ın kendine ait plajı bulunuyor. Nayman Suites projesinde engelliler ve çocuklu aileler için her türlü detay düşünüldü. Site içerisindeki rampalarda otoparktan plaja kadar rahatlıkla ulaşım sağlanabiliyor. Tamamı 2+1 konutlardan oluşan projede evler beyaz eşyalı ve ankastre ürünlerle teslim ediliyor. En düşük-en yüksek konut fiyatı: 500 bin dolar-1 milyon 300 bin dolar” 2015 yılında inşaata başlanılacak, inşaat ruhsatı “otel” olarak alınacak ve 2015 yılından 2017 yılına kadar her yerde reklamlar olacak, Çeşme ilçesinde billboardlarda satış ilanları olacak Çeşme Tapu Müdürü dikkat etmeyecek! EK (2)
 
4- Çeşme Musalla Mahallesi 5141 ada 1 parselde bulunan Folkart Hills isimli otel ile ilgili gazetelerde çıkan haber, “Folkart Hills Çeşme projesi 13 bin 955 metrekare alan üzerinde 70 konuttan oluşuyor. Çeşme Marina karşısı Fenerburnu mevkiinde yükselen Folkart Hills Çeşme projesinde 28 adet 1+1, 19 adet 2+1, 20 adet 3+1 ve 3 adet 4+1 daire seçenekleri yer alıyor. Folkart Hills Çeşme fiyatları ve Folkart Blu Çeşme fiyatları 330 bin Euro’dan başlıyor. Her 2 projede de teslimlerin 2017 yaz başında yapılması planlanıyor.” Tapu Müdürü tarafından imza altına alınan yazıda yer alan 5141 ada 1 parselde yer alan Folkart Hills projesi de basında ve Çeşme billboardlarda satış ilanları EK (3) hatta satış ofisleri yer alırken Çeşme eski Tapu Müdürü bu reklamlardan habersiz olması söz konusu değildir. 
 
5- İnceleme raporunda yer alan; “İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi, 2008 ada 12 parsel sayılı taşınmazın, 6787 m2 olarak, arsa niteliği ile kayıtlı iken, İzmir Kadastro Müdürlüğü Çeşme birimince düzenlenmiş tescil bildirimi, vaziyet planı, yapı kullanma iznine dayalı olarak, 02.03.2018 gün ve 2045 yevmiyeli işlem ile cinsi arsa olan taşınmazın cinsinin beş katlı otel ve iki katlı bina ve havuz ve arsası olarak tescil edildiği” 2016 yılında inşaat başlanacak ve yapı kullanma alındıktan sonra tapu tescil işlemleri yapılacak. Başlı başına bu ifade bile eski Tapu Müdürüne soruşturma izni verilmesi kararı için yeterlidir. 
 
6- İnceleme raporunda yer alan; “Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi, 7080 ada 1 parsel, Musalla Mahallesi, 5141 ada 1 parsel, Ilıca Mahallesi, 2008 ada 12 parsel ve Sakarya Mahallesi, 5578 ada 1 parsel sayılı taşınmazların "rezidans" olarak satışa konu edilmesi üzerine ulusal ve yerel basına yansıdığı ve şikayetlere konu olduğu,” basında, Sözcü Gazetesi ve diğer basın organlarında, Turizm Tesis Alanlarında konutlar yapılıyor diye onlarca yazılar yazıldı.  Kültür ve Turizm Bakanlığı çıkan yazıları dikkate alırken, Çeşme ilçesinde bulunan Tapu Müdürlüğü yazışmalarımıza rağmen nasıl dikkate almadığı ise ayrı bir merak konusudur. EK (4)
 
7- İnceleme raporunun devamında “..,Çeşme Belediyesinin 11.06.2015 gün 2929/5050 sayılı yazısına dayanılarak, söz konusu Ilıca Mahallesi 7080 ada 1 parsel sayılı taşınmazın takbis sisteminde kayıtlı olduğu sayfanın beyanlar sütununa "Toplumun Yararlanmasına Ayrılan Yapı Ve Turizm Tesisi" yazımlamasının 18.6.2015 gün ve 6203 yevmiyeli işlem ile yazıldığı” Çeşme Eski Tapu Müdürü tarafından imza altına alınan ekte sunduğum 63011753-622.03-E.77171 sayılı yazıda, “..,Ilıca Mahallesi 7080 ada 1 parsel üzerinde kat mülkiyeti kurulamayacağına dair herhangi bir belirtme bulunmamaktadır.” Diye cevaplayanda tapu müdürüdür. Ortada bir çelişki vardır. 
 
8- Raporun devamında;”İnceleme konusu ile ilgili olarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Genel Müdürlüğünün yayımlamış olduğu 22.1.2013 gün 2013/2 (1151) sayılı genelgesi; hükümleri doğrultusunda, bütün işlemleri ilgili kurumlarca ve Çeşme Belediyesi tarafından yürütülen, incelemeye konu İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi, 7080 ada 1 parsel, Musalla Mahallesi, 5141 ada 1 parsel, Ilıca Mahallesi, 2008 ada 12 parsel ve Sakarya Mahallesi, 5578 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili olarak Çeşme Tapu Müdürlüğünce yapılan iş ve işlemlerin söz konusu genelgeye uygun olarak yapıldığı” 22.01.2013 gün 2013/2 (1151) sayılı genelgesi; ve 29.01.2013 1743 sayılı genelge hükümleri doğrultusunda iş ve işlemler yapılmamıştır. Çünkü bu genelgeler Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Tapu Dairesi Başkanlığına hitaben yazılmış ve dağıtım gereği tüm valiliklere yollanılmıştır. Her iki genelgede de Tapu Sicil Müdürlüklerine duyurulması hususunda genelgeye not düşülmüştür. EK  (5) EK (6)
 
9- İnceleme raporunun devamında yer alan; “Ayrıca, Turizm Tesis Alanında kalan incelemeye konu Çeşme İlçesi, İlıca Mahallesi, 7080 ada 1 parsel, Musalla Mahallesi, 5141 ada 1 parsel, Ilıca Mahallesi, 2008 ada 12 parsel ve Sakarya Mahallesi, 5578 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulmadığı, söz konusu taşınmazların katılı olduğu malikleri tarafından yapılan satışların hisse üzerinden yapıldığı,” Bu ifade ile ortada suç olduğunu göstermektedir. Ayrıca 06.10.2017 tarihinde E.2192563 sayı Çeşme yeni Tapu Müdür imzalı yazıda “..,satışlar hisse satışı olarak yapılmaktadır” ifadesi yasa ve yönetmeliğe aykırı olan satış işlemlerinin hisse satışı olarak yapıldığının bilinmesi suç değil midir? Bu kanunu yok sayarak bir çıkış yolu bulunmasıdır. EK (7)
 
10- İnceleme raporunun son bölümünde; “Turizm Tesis Alanında kalan, İzmir İli, Çeşme İlçesi, Ilıca Mahallesi, 7080 ada 1 parsel, Musalla Mahallesi, 5141 ada 1 parsel, Ilıca Mahallesi, 2008 ada 12 parsel ve Sakarya Mahallesi, 5578 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Çeşme Belediyesince verilen otel ruhsatına rağmen konut olarak satılıp kullanılmasına ilişkin iş ve işlemlerinin, gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Genel Müdürlüğünün yayımlamış olduğu 22.01.2013 gün 2013/2 (1151) sayılı genelgesi ve gerekse 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmelik uyarınca, Çeşme Belediyesi ile 5126 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun, ll'nci maddesine göre İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olduğu..,”  İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesine onlarca yazı yazmamıza karşın YASA ve Yönetmelikleri yerine getirmediği doğrudur. Ancak üzerinde durulması gereken önem arz eden konu ise ekte sunduğum İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İzmir Valiliğine yazmış olduğum dilekçelerin gereğini yapılmadığı da ortadadır. 
 
a- 26.01.2017 tarih 300935 sayı ile İzmir valiliğine yazmış olduğum Bilgi Edinme sorumda  
 
“Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünüz tarafından yayınlanan genelgelere rağmen, Çeşme İlçesi Musalla Mahallesi Fenerburnu Mevkii 5141 ada 1 parsel, Çeşme ilçesi Ilıca mahallesi 2008 ada 12 parsel ve 7080 ada 1 parsel üzerindeki taşınmazlarda, FOLKART BLU, FOLKART HILLS ve NAYMAN SUİTS projelerinde nasıl konut olarak satışlar yapabilmektedir. Üstelik satışlarını ulusal medya ve internet sitelerindeki reklamlarla 1+1, 1+2, 1+3 1+4 olarak belirttikleri konutları milyonlarca liraya satılmaktadır. 22 Ocak 2013 ve 29 Ocak 2013 yıllarında Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar imzalı genelgeler dağıtım kısmında tüm valiliklerin olmasına karşın İzmir Valiliği konuya ilişkin neden bir önlem almamaktadır?” Bu sorularım her nedense cevapsız kalmıştır. EK (8)
 
b- İzmir Valiliği mahalli İdareler İl Müdürlüğü’ne yapmış olduğum 23 Ekim 2017 tarih 150352 sayılı müracaatımda, Valiliğiniz dahil hiçbir kurum gereğini yapmamaktadır diye bildirmi olmama karşın İzmir Valiliği gerekeni yapmadığı ortadadır. EK (9)
c- İzmir Valisine hitaben yazdığım ve özel kalem müdürüne teslim ettiğim yazı. EK (10)
d- İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’ne 07 Eylül 2017 tarih 128518 sayı ile verdiğim kapsamlı rapor. İncelediğinde İzmir valiliği tarafından Turizm tesis alanlarına konut yapılmasına karşın görevlerini yapmadıkları anlaşılacaktır. EK (11) 

SONUÇ;
 
Yukarıda izah ettiğim nedenlerden dolayı Çeşme Eski Tapu Müdürü görevinin gereklerini yerine getirmediği ve şu an Çeşme Belediyesinde Başkan olarak göreve başlaması bile Çeşme Belediyesi ile ne kadar yakın olduğunun göstergesidir. Çevre ve Şehircilik eski bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından imza altına alınan ve dağıtım gereği Tüm Valiliklere dağıtılan ve kendi bakanının genelgesinin gereklerini yerine getirmeyen çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü ve İzmir Valiliği yetkilileri hakkında da soruşturma açılması gerekmektedir. Yasalar herkese eşittir ve bu eşitlik kişilerin güçlerine göre değişemez. Yazışmalar incelendiğinde kurumların sadece ve sadece postalama görevini ifa ettikleri gereken hasiyeti ve incelemeyi yapmadıkları ortadadır. Halen Turizm tesis Alanlarında Rezidansların satışına göz yumulduğu da ortadadır.Toplumun yararlanmasına tahsis edilen Turizm Tesis Alanları ülkemize Katma Değer kazandıran tesislerin yapılması için ayrılmış alanlardır. Birilerinin Katma Değer Kazansın diye ayrılmış alanlar değildir. İnanıyorum ki Yüce Mahkemeniz konuyu hassasiyetle inceleyecektir.
 
Nivent Kurtuluş
 
 

 

 

 


Kaynak: