x
     

TARKEM'E sorularımız olacak demiştik,

28 Ağustos 2022 Pazar , 16:11
Okunma: 2474
0 Yorum

Sorularımızı hazırladık, TARKEM cevaplayacak mı?

 

 
Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.
Kemeraltı, Konak

TARKEM/Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret Anonim Şirketi’nin, 

“Kentimizin kültürel ve tarihi değerlerini, yaşayanları yerinde koruyarak ve katılımcı yönetim anlayışıyla, kamu-özel sektör işbirliği içinde kalkındırmak” şeklinde belirlenmiş olan temel vizyonu; ayrıca katılımcı yönetim anlayışının temel ilkelerinden biri olan bilgi edinme hakkı, şeffaflık ve açıklık ilkeleri doğrultusunda aşağıdaki sorularımızın, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve yönetmeliği uyarınca aşağıdaki sorularımızın yasal süresi içinde tüm sorularımızı kapsayacak şekilde yanıtlanmasını rica ederiz.

Soru 1: TARKEM/Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret Anonim Şirketi’nin kurumsal ve bireysel ortakları, bilgi edinme talebimiz tarihi itibariyle kimlerden oluşmaktadır?

Soru 2: Mülkiyeti TARKEM/Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret Anonim Şirketi’ne ait olan Basmane, Hatuniye Mahallesi’nde bulunan Tevfik Paşa Konağı’nın, yakın zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce restore edileceği bilinmekle birlikte tescilli olan söz konusu tarihi yapının satın alındığı 2017 yılının Eylül ayından bu yana geçen 5 yıl içinde bakım, bakım, onarım ve restorasyonun yapılmayarak daha da bakımsız hale gelmesinin nedeni nedir?

Soru 3: Kemeraltı, 926 Sokak’ta bulunan Ali Galip Çikolata Fabrikası (ALGA) binasının restorasyonu ve işletilmesi amacıyla 21.03.2019 tarih, 9792 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanan şirket sözleşmesi ilamına göre ALKEM/Kemeraltı Yönetim Pazarlama ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi kurulmuş olmasına rağmen aradan geçen üç yıl içinde bu yapılar neden restore edilmeyerek bugünkü içler acısı hale gelmiştir? 

Soru 4: TARKEM/Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret Anonim Şirketi’nin etik sözleşmesinin 2.1. maddesinde, “İzmir’in kent değerlerinin korunması ve topluma kazandırılması için bölgenin tarihi değerlerine sadık kalacağımızı taahhüt ederiz.” şeklinde bir taahhütname olmakla birlikte; şirketin kuruluş tarihinden sonra ortaklarınızdan Nezih Öztüre ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer’in üyesi oldukları BALEV/Bornova Anadolu Lisesi Vakfı adına Kemeraltı’nda gayrimenkul satın alması (http://www.tarkem.com/balev-kemeraltinda-bir-yapiyi-kurtariyor/) ya da hem TARKEM hem de Kemeraltı Esnaf Derneği yöneticilerinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’in Kemeraltı ve Basmane bölgelerinde satın alacağı gayrimenkul için, tanık anlatımlarıyla doğrulanan şekilde araştırmalar yapması örneklerinden hareketle, şirket ortaklarının kendileri, yakınları, yöneticisi ya da üyesi oldukları kurumların menfaati doğrultusunda satın almalar yaptıkları takdirde, verdikleri taahhüt dışında davranmaları nedeniyle ne gibi bir işlem yapılacaktır?

Soru 5: Konak Belediyesi’nin aşağıda linki verilmiş haberinde, Tarihi İstiklal İlkokulu’nun restorasyonu için “Yapının projeleri % 60 oranında Valilik Katkı Payı Ödeneği  alınarak Belediyemiz tarafından hazırlatılmıştır. İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği ile yapılan ortak hizmet protokolü doğrultusunda restorasyon uygulama ihalesi Dernek tarafından yapılmıştır. Uygulama maliyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı kapsamında alınan destek ve Konak Belediyesi tarafından karşılanmıştır.” denilmesine rağmen, şirketinize ait aşağıdaki İnternet linkinde ise “Tarihi İstiklal Okulu Konak Belediyesi’nden kiralanmış; restorasyonu ve işlevlendirilmesi için İzmir Kalkınma Ajansı’ndan bir hibe desteği alınmıştır. Kentimiz İzmir Derneği’nin kiralamış olduğu bu mülkte TARKEM iştirakçi olarak yer almaktadır.” denilerek sanki bütün yapının, Kentimiz İzmir Derneği ya da TARKEM A.Ş. tarafından restore edilip tamamlandığı gibi bir algı yaratılmaktadır. Kamuoyunun bu konuda bilgilenip aydınlanması için bunun nedenini açıklar mısınız?
 
http://www.tarkem.com/projeler/tarihi-istiklal-okulu/
 
https://www.konak.bel.tr/sayfa/tarihi-istiklal-ilkokulu-restorasyonu-648959

Soru 6: 2012 yılında kurulan TARKEM/İzmir Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret Anonim Şirketi’nin, 2015, 2017 ve 2021 yıllarında “Borsa’ya kote olmak” şeklinde ifade edilen hisselerin halka açılması ile ilgili hedefin belirtilen yıllarda gerçekleşmemesi nedeniyle, bu hedefin önümüzdeki hangi yılda ne şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir?

Soru 7; 2012 yılında kurulan TARKEM/İzmir Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret Anonim Şirketi belediyelerden, İzmir Valiliği ve diğer kamu kurumlarından 2012 yılından günümüze kaç para destek almıştır?
 


Kaynak: