x
     

Sorularımızın cevabı verilmemesinin..,

24 Aralık 2019 Salı , 20:30
Okunma: 3145
0 Yorum

nedeni nedir?


Cimer üzerinden Konak belediye başkanlığına hitaben sorduğumuz soruya,

 

Dört gün sonra cevap verildi,

 

Verilen cevapta, "21/06/2019 tarihli, E.16499 sayılı yazımızla İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir."

 

Sayın yetkili
İzmir Tarihi asansör civarı Şehit Ceysu Ceylan sokakno 33 taşınmaz ile ilgili
1- İzmir 1 nolu sit kurulundan bina tadilatı için izin alındı mı?
2-Tadilat izni hangi tarihte verildi
3-Projeye uygun imalatlar yapıldı mı?
Yukarıdaki sorularımın süresinde cevaplanmasını istiyorum.

Gizle
 
 Başvuru hareketleri için tıklayınız.
 22.05.2019 23:28 tarihinde internet üzerinden başvuru alındı.
 24.05.2019 13:10 tarihinde CİMER tarafından İZMİR VALİLİĞİ tarafına sevk edildi.
 26.06.2019 10:56 tarihinde KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI > İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevap yazıldı.
Cevaplar:
 İzmir İli, Konak İlçesi Şehit Ceylan Sokak, No:33 adresinde yer alan
ve tapunun 727 ada, 4 parselinde kayıtlı tescilli yapının yerinde yapılan tespitler 21/06/2019 tarihli,
E.16499 sayılı yazımızla İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir.

  Bilgilerinize arz ederim.

 

Gelen cevap üzerine bekledik,

Cevap gelmeyince 10. ayda sorularımızı bir kez daha yineledik,

Sayın Yetkili

22.05.2019 tarihinde, Cimer üzerinden sorduğumuz, sorulara cevap olarak, İzmir İli, Konak İlçesi Şehit Ceylan Sokak, No:33 adresinde yer alan ve tapunun 727 ada, 4 parselinde kayıtlı tescilli yapının yerinde yapılan tespitler 21/06/2019 tarihli,E.16499 sayılı yazımızla İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir. Şeklinde cevap verildiğinden aşağıdaki sorularımızın İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından cevaplanmasını istiyoruz.

İzmir Tarihi Asansör civarı Şehit Ceysu Ceylan sokak no 33 taşınmaz ile ilgili

1- İzmir 1 nolu Sit Kurulundan bina tadilatı için izin alındı mı?

2-Tadilat izni hangi tarihte verildi?

3-Projeye uygun imalatlar yapıldı mı?

Yukarıdaki sorularımın süresinde cevaplanmasını istiyorum.
 

Gizle
 
 Başvuru hareketleri için tıklayınız.
 

 01.10.2019 23:25 tarihinde internet üzerinden başvuru alındı.

 

10. aydan bugüne hala neden cevap verilmediği anlaşılamamakta,

 

Bahse konu binanın sahibinin gücü olabilir mi?

 

Bu binanın sahibi kim dersiniz?

 

Sorularımızın yanıtlarını alınca sizlerle paylaşacağız. 

  

 

 

 


Kaynak: