x
     

Sayın Başkan Ruhsatsız Yere..,

20 Ocak 2022 Perşembe , 20:59
Okunma: 1441
0 Yorum

Nasıl Kule diktiniz?

 

Çeşme Belediye Başkanının,

Şifahi talimatı üzerine,

Yapılan Nezir'in Kulesi,

Planı olmayan yere yapıldı,

İnşaat Ruhsatı YOK!

Kule inşaatı bittikten sonra

Akıllarına gelip,

Plan yapıldı,

Ancak plan henüz askıya çıkmadı,

Dolayısıyla yapılan KULE KAÇAK KONUMDA!

Ne zaman Yapı Tatil İşlemi YAPILACAK?

Konuya ilişkin Çeşme Kaymakamlığına,

10 gün önce bir dilekçe verdik,

Dilekçemizi sizlerle paylaşmadan evvel,

Pazar günü, Çeşme Belediyesi ile ilgili önemli yazılarımız olacak!

Sayın Kaymakamlığınız tarafından Nezir'in Kulesi ile ilgili aşağıdaki sorularımın yanıtlanmasını talep ediyorum.
 
1- Kaymakamlığınız tarafından MAARİF Müfettişi incelemesinde tutanaklara geçen
 
Fen İşleri Müdürünün ifadesinde;

“Belediye başkanımızın şifahi talimatı üzerine söz konusu yapının yapım ihalesi için 18.03.2020 tarihinde olur alınmıştır. Yapılacak yapı ticari veya kullanılacak bir yapı değildir. KAMU ALANINDA İNŞAA EDİLMİŞTİR. Yapı RUHSATSIZ OLARAK İNŞAA EDİLMİŞTİR. Bu benim sorumluluk alanım dışındadır. Müdürlüğümüze anıt yapının projesi geldi bunun üzerinden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesi kapsamında açık ihale düzenlendi..,"133.361,58 TL + KDV olarak ihale edildi. Bina bu kapsamda yapılarak geçici kabulü yapıldı.”

İmar Müdürü ifadesinde

“.., Ancak başkanlığın emir ve talimatı üzerine 1 ay önce imar plan tadilatı hazırlıklarına başladık..,”
 
Bu ifadelerden yola çıkarak NEZİR'in KULESİ Kaçak konumdadır. Çeşme belediyesi tarafından Yapı Tatil Zaptı tutulması gerekirken tutulmadığı ortadadır. Kaymakamlığınız tarafından iş ve işlemlerin ne zaman yapılacağının net açıklaması nedir?
 
2-Başkan yardımcısı Fahika hanım da İHALE OLURUNA İMZA ATMIŞ! Bu  açıklamada müfettiş raporunda vardır. İhale Kanunu diyor ki;
 
Madde 62- Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

c) (Değişik: 18/4/2007-5625/5 md.) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz.
 
İmar planı ve ruhsatı olmayan Kule İnşaatı için nasıl KAMUNUN PARASI ile ihaleye çıkıldığının net açıklaması nedir?
 
3-Yine müfettiş raporuna yansıyan

"..,Bahse konu Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesinde yer alan yapımı tamamlanmış olan Nezir'in Kulesi'nin Çeşme Belediye Başkanlığı tarafından Yapı Ruhsatı düzenlenmeden, yukarıda belirtilen 3194 sayılı imar Kanunu'nun 3. ve 26. maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. maddesinin 12. fıkrasına aykırı olarak yapıldığı anlaşılmış olmakla..,"
 
Bu ifadelerin olduğu rapora nasıl soruşturma izni verilmediğinin net açıklaması nedir?
 
4-Çeşme ve büyükşehir belediye meclisinde ruhsatsız yapılan kule için ;
 
Meclisten onay gören planda ne yazıyor derseniz?

“Bakı ve Seyir Terası (Kule) alanında 5.50 m x 5.50 m ebatların Yençok: 12.50 m yüksekliğinde kültürel amaçla kullanılmak üzere kule yapılabilir.” 

Meclis kararından anlaşılacağı üzere sanki yapılmış kule yokmuşçasına kule yapılabilir ifadesi ortada olan usulsüzlüğe kılıf uydurmak olduğu da ortadadır.

Plan henüz askıya çıkmadığı ve onanmadığı sürece KULE KAÇAK konumda olduğundan YAPI TATİL ZAPTI uygulanması gerekmektedir.

Kaymakamlığınız tarafından yukarıdaki sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını isterken,

Kaymakamlığınıza sunduğumuz dilekçede yer alan;

Çeşme Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, İdari Bina, Çok Amaçlı Bina ve Konteyner Yapım İşi ­ Temmuz ayında 2021/412459 bir ihale yapıldığı, ihalesi yapılan yerin imar planlarının olup olmadığı, var ise imar planında ne olarak geçtiği" sorulmaktadır. 

Sorumuza hala yanıt alamadığımızı hatırlatmakta fayda görmekteyiz. 


Kaynak: