x
     

Sayın başkan gerçekten..,

30 Temmuz 2020 Perşembe , 20:05
Okunma: 2852
1 Yorum

Bu ev size mi ait?

 

Geçtiğimiz yılın ekim ayında Cimer üzerinden sorduğumuz soruların cevabı geldi,

Sorularımıza yanıt alamayınca,
 
Gaze-temiz.com da "İddia edildiğ gibi Tunç Soyer Ailesine ait olduğu için mi cevaplanmıyor?"
 
Başlığı altında bir haber yaptık,
 
 
Eğer gerçekten bu ev Tunç Soyer Ailesine aitse,
 
Bir belediye başkanı böylesi bir tadilatı izinsiz yapmamalı!
 
Ve "Taşınmaza dair arşivimizde ve dosyasında Projesine rastlanılmamıştır." şeklinde cevap verildi ise
 
2. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili var ise,
 
Yapılan tadilatlar nasıl yapılmıştır?
 
Sizlerle gelen cevabı ve sorularımızı paylaşalım,
 
Bayram sonrası da yapılan işlemler ile ilgili yorumlarımızı yapalım.

İzinsiz yapılan tadilatlar için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyuruları yapıldı mı?

Sayın Yetkili

22.05.2019 tarihinde, Cimer üzerinden sorduğumuz, sorulara cevap olarak, İzmir İli, Konak İlçesi Şehit Ceylan Sokak, No:33 adresinde yer alan ve tapunun 727 ada, 4 parselinde kayıtlı tescilli yapının yerinde yapılan tespitler 21/06/2019 tarihli,E.16499 sayılı yazımızla İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir. Şeklinde cevap verildiğinden aşağıdaki sorularımızın İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından cevaplanmasını istiyoruz.

İzmir Tarihi Asansör civarı Şehit Ceysu Ceylan sokak no 33 taşınmaz ile ilgili

1- İzmir 1 nolu Sit Kurulundan bina tadilatı için izin alındı mı?

2-Tadilat izni hangi tarihte verildi?

3-Projeye uygun imalatlar yapıldı mı?

Yukarıdaki sorularımın süresinde cevaplanmasını istiyorum.
 
Başvurunuzda 22.05.2019 tarihli CİMER başvurunuzun olduğu ve yerinde yapılan tespitlerle 21.06.2019/16499 tarih sayılı yazının Müdürlüğümüze iletildiği, Müdürlüğümüzce cevaplanmak üzere 727 ada 4 parsele ilişkin bina tadilatı için izni alınıp alınmadığı, tadilat izninin hangi tarihte verildiği, projeye uygun imalatlar yapılıp yapılmadığı sorulmaktadır.
İzmir İli Konak İlçesi, 1. Karantina Mahallesi (Şehit Ceylan Sokak-177 sokak) No:33 adresinde bulunan, özel mülkiyete ait tapunun 124 pafta 727 ada 4 parsel kayıtlı taşınmaz, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 21.09.1979 tarih ve A-1851 sayılı kararı ile tescillendiği, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 02.07.1987 tarih ve 3450 sayılı kararı ile tescillenin güncellendiği ve tespit fişinin hazırlandığı, aynı kurulun 18.10.1990 tarih ve 2304 sayılı kararı ile 2. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilinin devam ettirildiği arşiv ve dosyasından anlaşılmaktadır. Başvurunuzda bahs edilen 21.06.2019/16499 tarih sayılı yazıya Müdürlüğümüzce cevap verilmiştir. Taşınmaza dair arşivimizde ve dosyasında Projesine rastlanılmamıştır.
Konuya dair Bakanlığımıza yapılan başvuru sonrası Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 26.02.2020 tarih ve E.184690 sayılı yazısı üzerine 02.03.2020 tarih ve 165.99-E.195346 sayılı yazımız ile ilgili belediyesinden Tespit Tutanağı istenilmiş, ilgili belediyesinin 23.03.2020 tarih ve 115.01.99-E.9386 sayılı yazı ve eklerinin ve Müdürlüğümüz uzmanların yerinde incelemeleri sonucu 27.05.2020 tarih ve 10760 sayılı Kurul Kararı alınmıştır. Alına Kurul Kararında özetle Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin iletilmesi istenmiş, ilgili belediyesine karar dağıtımı yapılmıştır. Konunun 2863 sayılı Yasa kapsamında iş ve işlemlerinin devam etmekte olduğu hususunda bilgilerinizi rica ederim.
 
 


Kaynak:  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 30.07.2020 20:18:58

  • Düzltme
  • Şehit Ceysu Ceylan sokak, Mithatpaşa mahallesi olacak ve de Asansör ile hiçbir alakası yok bölgenin
  •