x
     

REZİDANS DOSYASI (4)

29 Eylül 2020 Salı , 17:14
Okunma: 29055
0 Yorum

Herkes biliyor ama kimse ses çıkarmıyor!!!

 

Turizm Alanlarına kondurulan REZİDANSLAR,
 
Turizm Yatırım Belgesi alınarak, otel yapacağım diye,
 
İnşaat ruhsatı alan bu tesisler,
 
Üstüne üstlük devletten TEŞVİK KAPSAMINA sokulmuş mudur?
 
Turizm Teşvik Belgesi avantajlarından yararlanılmış mıdır?
 
Biz biliyoruz, kimler teşvik almış ve iptal edilmiş,
 
İlerleyen yazılarımızda yer vereceğiz,
 
Peki devleti yanıltarak alınan bu teşvikler amacı doğrultusunda kullanılmadığı için,
 
Cezai şarlar uygulanılmış mıdır?
 
Yoksa otel yapıyorum diye yola çıkan,
 
Rezidans yapanlar imtiyazlı guruba mı dahil edildi?
 
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’de

Neler yazmakta

MADDE 3- (1) Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, bu Tebliğin istinat ettiği Karar’ın amaçları doğrultusunda ülke ekonomisi için yararlı olduğu Müsteşarlıkça tespit edilen yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Hazinenin çıkardığı bu tebliğ de yer alan “Tebliğin istinat ettiği Karar’ın amaçları doğrultusunda ülke ekonomisi için yararlı olduğu Müsteşarlıkça tespit edilen yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.”

Konut kullanımı ya da başka bir ifadeyle REZİDANS olarak kullanılması turizm faaliyetlerini mi içermekte?

Üstelik bu teşvikler,  

“(Ek fıkra: 28/12/2006-5571/14 md.) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yeni işe başlayan ana yatırımcı, alt yatırımcı ve yatırımcıların bu bölgelerde yapacakları yatırımlara yatırım teşvik kararnamesi çerçevesinde hangi teşviklerin verileceği ve verilecek teşviklerin hangi yatırımlara ne şekilde ve ne ölçüde uygulanacağı hususlarında Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
 
Devlet verdiği teşviklerin takibini yapmamış olması düşünülemez,
 
Hele ki bu turizm teşvik belgesi ise,
 
Şimdilerde, İmar Barışı kapsamında, Turizm Alanlarına yapılan,
 
Konutlara Yapı Kayıt Belgesi alınmakta,
 
Elimize geçen belgelerde, yapının tamamına alındığı yazılmakta,
 
Turizm Alanları Özel Kanuna tabi olan alanlardır,
 
Anayasa mahkemesi tarafın alınan,
 
“3194 sayılı Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 4. maddesinde 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, bu Kanun’un ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 10/7/2014 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 31. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılan atıf nedeniyle anılan Kanun ile diğer özel kanunlarla belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu Kanun’un özel kanunlara aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır..,”
 
Tüm bu gerekçeler ortada iken neden ve niçin,
 
Turizm Alanlarına yapılan konutlar için kimse bir şey yapamıyor?
 
Bu yazı dizisi bize çok kazandırdı,

Turizm Alanları konusunda inanılmaz bilgi sahibi olduk,
 
İncelediğimiz her yazı da Turizm Alanlarına bu konutların yapılamayacağı yazmakta,
 
Lakin bunu herkes bilmekte,
 
Ancak kimse kılını kıpırdatmamakta,
 
Devam edeceğiz,
 
Gelecek yazımızda, bu konutlar nasıl satılabilmekte,
 
Daha İmar Barışı gelmeden koca koca billboardlarla bu satışlara neden kimsenin müdahale yapmadığını yazacağız. 

 


Kaynak:

Etiketler:

  • REZİDANS,
  • DOSYASI,
  • (4),
  •