x
     

REZİDANS DOSYASI (3)

27 Eylül 2020 Pazar , 12:32
Okunma: 15177
0 Yorum

Turizm Teşvik Kanunu diyor ki!!!!

 

Yazı dizimizi,
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkanlığı’ndan gelen cevapla bitirdik,
 
Gelen cevapta,

“Görüş ve önerileriniz tarafımızca kayıt altına alınmış olup, ilginiz için teşekkür ederiz.”
 
Sorularımız çok netti,

1-Turizm tesis Alanlarında cins değişikliği ile konut kullanımına açılması söz konusu mu?
 
2-Turizm Tesis Alanları halkın kullanımına açılan alanlar iken kişilerin kullanımına açılması mümkün olmadığını düşünmekteyiz. Bu alanlar Bakanlar Kurulu Kararlarıyla alınmış yerler değil midir?

Bu sorularda görüş ve öneri var mı?

YOK!

Aslına bakarsanız sorularımız anlaşılır olmasına rağmen,

Cevap verilmesi halinde, hemen Turizm Alanlarında yapılan REZİDANSLARIN turizme kazandırılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını içeren bir cevap verilmesi lazımdı diye düşünmekteyiz,

Turizm cenneti olabilecek vasıfta olan Çeşme’nin yatak sayısı olmadığı için,
 
Tur Operatörleri çalışma yapamadığı da ortada,
 
Bir karar verilmesi lazım,
 
Çeşme Turizm Merkezi değil,
 
REZİDANS Merkezi olma yolunda ilerliyor,
 
Ülkenin turiste ihtiyacı yok!
 
Müteahhitlerin kazanç kapısı olma yolunda mı ilerliyor,

Sizlerle Turizm Teşvik Kanunundaki detayları inceleyelim,

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 2634
 
"Madde 1 – Bu Kanunun amacı; turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşturacak tertip ve tedbirlerin alınmasını sağlamaktır."

Bu tedbirler uygulanıyor mu? YOKSA..,
 
"Madde 3 – Bu Kanunda yer alan; a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını, b) (Değişik: 24/7/2003-4957/1 md.) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri: Tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve plânlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilân edilen bölgeleri..,"

Bu alanlar eskiden Bakanlar Kurulu Kararlarıyla tespit edilen yerlerdi, 2003 yılından sonra Cumhurbaşkanı kararlarıyla tespit edilen yerler,
 
Madem Turizm Alanlarına konut yapılabilmekte, 
 
O halde Cumhurbaşkanlığı kararı alınmış mı?
 
Bu alanlara REZİDANS yapılır diye!
 
Alınmamış o halde bu yapılar İmar Barışı Kapsamına nasıl girdi?
 
Devam ediyoruz, Turizm Teşvik Kanunun 6.maddesiyle,
 
"Madde 6 – Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu yararına korunmasına veya kamu yararına kullanılmasına katkıda bulunacak yapı ve tesisler, bu Kanunun 3 üncü maddesindeki belgelere sahip olmak kaydıyla, tapu kaydı aranmaksızın 8 inci maddedeki koşullara uygun olarak, imar planlarına göre yapılabilir ve işletilebilir. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, bölgenin doğal ve kültürel özelliklerini bozmamak, turizm işletmelerine zarar vermemek ve imar planlarına uygun olmak ve Bakanlıktan izin almak kaydıyla kamuya yararlı diğer yapı ve tesisler yapılabilir ve işletilebilir."

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan bu yerler,
 
Hangi KANUN MADDESİNE göre REZİDANS yapılabilmekte?
 
Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bir dava açmaya karar verdik,
 
Gelen cevaplar, daha doğrusu yanıtlanmayan cevapları da ilgi tutacağız,
 
Önümüzdeki günlerde, Turizm Teşvik Kanunun önemli maddeleriyle devam edeceğiz,
 
Kimler Teşvikten yararlandı ve bu paralar turizm yatırımlarında mı yoksa Rezidans yapımında mı kullanıldı.
 


Kaynak:

Etiketler:

  • REZİDANS,
  • DOSYASI,
  • (3),
  •