x
     

İZBETON iyi Yönetilmiyor mu?

18 Mayıs 2018 Cuma , 16:55
Okunma: 47386
0 Yorum

Sorusu akıllara gelmekte!!!

 

İZBETON her sorumuza, “benim ayrı bir TÜZEL kişiliğim var” derken,
 
Neden büyükşehir belediyesinden yetki istiyor?
 
Hemen hemen her meclis gündemin de, sermaye artışına gitmekte,
 
Şimdi de 64 Milyon TL banka kredisine ihtiyaç duymakta,
 
Biz anlayamadık,

1-İZBETON (İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri Su Kanalizasyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.)'un 16/05/2018 tarihli ve 1198 sayılı yazısı ile; "Şirketin görev ve sorumlulukları çerçevesindeki çalışmalarında kullanılmak üzere 64.000.000,00-TL (Altmışdörtmilyon Türk Lirası) banka kredisine ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte olup; borçlanılacak tutarın borçlanma limitinin yüzde onunu aşmaması nedeniyle, kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmaların yapılması, krediye ait gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname ve protokollerin imzalanması, kredi kullanımı ile ilgili oluşabilecek bankalar ve resmi kurumlar nezdinde her türlü işlemlerin yapılması ve tamamlanması, sözleşme, taahhütname imzalanması ile ilgili banka/bankalar nezdinde her türlü hesap açılması konularında ve krediye ait her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (İşlt. İşt. ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.129934)
 
İZBETON hakkında, İzmir Valisi tarafından soruşturma izni verilmiş mi, verilmemiş mi?
 
Çok ilginç bir dosyanın detaylarını, ilerleyen saatlerde paylaşacağım.
 

 


Kaynak: