x
     

İddia edildiğ gibi Tunç Soyer..,

5 Mayıs 2020 Salı , 19:57
Okunma: 3400
0 Yorum

Ailesine ait olduğu için mi cevaplanmıyor?

 

Sayın Abdul  Batur aradan bir yıla yakın zaman geçmesine rağmen,

“.., İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yazışma/değerlendirme süreci nedeniyle beklemeye alındı.”
 
 
Bu bekleme süresi kişiye özel mi oluyor?
 
Üç adet sorunun cevabı bu kadar zor mu?

Tarihi Asansör civarında, Tunç Soyer Ailesine ait olduğu iddia edilen, bina ile ilgili,
 
Cimer üzerinden 22.05.2019 tarihinde,

Sayın yetkili
 
İzmir Tarihi Asansör civarı Şehit Ceysu Ceylan sokakno 33 taşınmaz ile ilgili
 
1- İzmir 1 nolu sit kurulundan bina tadilatı için izin alındı mı?
 
2-Tadilat izni hangi tarihte verildi
 
3-Projeye uygun imalatlar yapıldı mı?
 
Yukarıdaki sorularımın süresinde cevaplanmasını istiyorum.
 
Gelen cevapta,
 
 
Cevap: KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI > İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (07.07.2019 17:44)
 
İzmir İli, Konak İlçesi Şehit Ceylan Sokak, No:33 adresinde yer alan ve tapunun 727 ada, 4 parselinde kayıtlı tescilli yapının yerinde yapılan tespitler 21/06/2019 tarihli,E.16499 sayılı yazımızla İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir. Bilgilerinize arz ederim.
 
Cevabı 4,5 ay bekledik, cevap gelmeyince,

Tekrar Cimer üzerinden sorularımızı sorduk,
 
1Kasım 2020 tarihinde,

Sayın Yetkili
 
22.05.2019 tarihinde, Cimer üzerinden sorduğumuz, sorulara cevap olarak, İzmir İli, Konak İlçesi Şehit Ceylan Sokak, No:33 adresinde yer alan ve tapunun 727 ada, 4 parselinde kayıtlı tescilli yapının yerinde yapılan tespitler 21/06/2019 tarihli, E.16499 sayılı yazımızla İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir. Şeklinde cevap verildiğinden aşağıdaki sorularımızın İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından cevaplanmasını istiyoruz.
 
İzmir Tarihi Asansör civarı Şehit Ceysu Ceylan sokak no 33 taşınmaz ile ilgili
 
1- İzmir 1 nolu Sit Kurulundan bina tadilatı için izin alındı mı?
 
2-Tadilat izni hangi tarihte verildi?
 
3-Projeye uygun imalatlar yapıldı mı?
 
Yukarıdaki sorularımın süresinde cevaplanmasını istiyorum.

Temmuz 2019 tarihinde gelen cevap oldukça ilginç,
 
 Başvuru hareketleri için tıklayınız.
 01.10.2019 23:25 tarihinde internet üzerinden başvuru alındı.
 09.03.2020 15:48 tarihinde CİMER tarafından İZMİR VALİLİĞİ tarafına sevk edildi.
 02.04.2020 14:52 tarihinde KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI > İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yazışma/değerlendirme süreci nedeniyle beklemeye alındı.
 
 
Ne bitmez bir değerlendirmeymiş, bizler anlayamadık sizler anlayabildiniz mi?
 
 
 
 

 


Kaynak: