x
     
18.02.2024 20:22:57
Okunma: 1599
1 Yorum

ERCÜMENT ŞAHİN
İZMİRİN YENİ BAŞKANLARINA ÖNERİLER (NE YAPILMALI 2)

 

 


 

1)-BÜTÇE :

Belediyelerin gelirleri ile giderleri arasında oluşan açık çok büyük miktarlara ulaşmıştır.

Mevcut ve gelecekte ödenecek anapara ve faiz borçları düşünülürse, finansal açık  problemi çözülmesi gereken en temel sorundur. 

Finansal açık probleminin çözümü  için yapılması gerekenler ise ;

A)- Belediyelerin en büyük gelir kalemi “emlak vergileridir. Bu vergiler, gerçek emlak değerlerinin çok altındaki birim fiyatlardan toplanmaktadır. 

Özellikle, kentin yapı stoğunun en fazla %10’una tekabül eden gökdelenler, lüks villalar, ana cadde üzeri iş yerleri ve deniz cepheli binalar başta olmak üzere rayiç değer üzerinden vergilendirme yapılması sağlanmalıdır. 

Belediyelerde görevli çok sayıda mimar, şehir plancısı, inşaat mühendisi  ve ekonomistlerden bir değerleme ofisi kurulabilir.

Teknik personelin sadece mühür basma, izin verme gibi görevlerden sıyrılması, gelir arttırıcı projelerde görevlendirilmesi şarttır.
 
B)-Belediyelerin kara deliği olan belediye iştirakleri  (BİT’ler) ise ya kapatılmalı ya da birleştirilerek liyakatli kadrolarca kâr eden kuruluşlara dönüştürmelidir. 

Tüm iştiraklerde nakit para ile yapılan tahsil ve ödeme işlemleri yasaklanmalı, banka hesapları ile birlikte kredi kartı, yemek kartı ve bankomat kartları ile ödeme sistemine geçilmelidir. Bir adet çay satışının bile kredi kartı ile yapılması sağlanmalıdır. Personelin nakit para ile bağlantısı kesilmelidir.

İştiraklerin kendi içlerinde bir havuz sistemi içinde çalışması sağlanmalıdır. Havuz sistemi özellikle alımlarda daha düşük teklifler alınmasını sağlayacaktır. 

Büyükşehir belediyesinin iki adet su ve şişeleme fabrikası olmasına rağmen Grand Plaza, İzdeniz gibi iştiraklerin başka özel bir firmadan su ürünlerini alması ve satması da yasaklanmalıdır.

2)-KENT MERKEZİ
 
Slump’a (çöküntüye) dönüşen Alsancak, Kemeraltı çevresi, Kadifekale, Eşrefpaşa, Tepecik gibi alanlar riskli bölge ilan edilmelidir. 

Buraların, tarihi dokuya uygun olarak ada bazlı planları tekrar yapılmalıdır. 

Cinsel sapma eğilimlileri, tinerci, hapçı, işportacı türü kişilerin işgalinde bulunan bu bölgeler parsel bazlı çalışmalar ile düzeltilemez. Bölgede güvenlik temel sorundur. Buralarda turizm ve ticari hayatın istenilen seviyeye çıkartılabilmesi, sefalet görüntüsünden kurtarılabilmesi  güvenliğin sağlanması ile mümkündür.  
 


 

3)-GÖKDELEN ALANLARI
 
Kentin “teknik ve sosyal altyapısı” artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır. Yapılan gökdelen inşaatları nedeniyle altyapı iflas ettiği bile söylenebilir. 
Bundan sonra gökdelen projelerine son verilmeli ve düşük yoğunluklu imar düzenine geçilmelidir. 

Şayet gökdelen inşaatı yapılmak isteniyorsa Paris’te olduğu gibi (defense bölgesi) Kemalpaşa, Torbalı, Menemen veya Aliağa taraflarında yeni bir bölge olarak imara açılmalıdır.
 
4)-LİMAN
Bakırçay deltası üzerinde kurulu Çandarlı Liman bölgesi fiyasko ile sonuçlanmıştır. Aliağa bölgesi içinde özellikle Gencelli Koyu liman olarak genişletilmelidir. Devlet planlama teşkilatının buraya ait büyük bir liman projesi zamanında vardı. Bölge içinde büyük bir alan gökdelen proje alanı olarak da ilan edilebilir. 

Araziler kamulaştırılarak oluşacak rant ise öncelikle İzmir halkını kazandırılmalıdır. 

5)-TARIM

Belediyelerce Atatürk Orman Çiftliği benzeri büyük bir çiftlik kurulmalıdır. (Özellikle Çiğli arıtma tesisi çevresinde.)

Belediyeler kendi bitki ihtiyacını buradan karşılamalıdır.  Çevre iller ile yurtdışına satış yapılarak ek gelir elde edebilmeye de çalışılmalıdır. 

Belediyeler ve iştiraklerde bulunan fazla personelin buraya kaydırılması sağlanmalıdır. 

Tanzim satış mağazaları da tekrar açılarak üreticiden tüketiciye direkt satış olanağı sunulmalıdır. 
 


 

6)-İSTİHDAM 

Belediyelerde aşırı istihdam sorunu bulunmaktadır. En başta yapılması gereken, çalışan ile bankamatik personel ayrımının yapılması, gereksiz personelin ayıklanmasıdır. 

Aynı aileden en fazla bir eleman istihdamı koşulu getirilmelidir. 

Aile boyu belediyeciliğe de son verilmelidir.
 

 

 

7)-TURİZM

Deniz kenarları beachclub işgalinden kurtarılmalı, kıyılar halka açılmalıdır.

Belediyelerce büyük plaj ve kamp yerleri işletmeye açılmalı, deniz kenarlarında büyük parklar ve yeşil alanlar oluşturulmalıdır.

Bölgedeki turizm potansiyelinden yararlanabilmesi için acilen Narlıdere,  Karşıyaka Bostanlı, Karaburun, Foça’da yeni marinalar açılması gerekir. Belediyeler zamanında Alaçatı Belediyesi’nin yaptığı gibi kendi marinalarını yapmalıdır. 
Otel ruhsatı ile yapılan residence türü tüm yapılar mühürlenmeli, otel kullanımına tekrar geçişi sağlanmalıdır. Bu konuda sert yaptırımlar uygulanmalı ve büyük cezalar kesilmelidir.
 


 

8)-İMAR PLANLARI

Acil sorunlar için planlama ajansı kurulmalı,  eylem planları yapılmalıdır.
Yeni alanların imara açılması yasaklanmalıdır. Mevcut konutlar depreme dayanıklı hale getirilmelidir.

Plan değişiklikleri yasaklanmalıdır.

İnciraltı imar planları iptal edilmeli, bölge ya yeşil alan ilan edilmeli ya da yeşil ağırlıklı plan yapılmalıdır.

9)-SOSYAL TESISLER
 
Belediye acilen yaşlı nüfusun ihtiyacını karşılayacak yaşlılar evi, öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak yurtlaryapmalıdır. Zenginlere yönelik yaşlı huzurevleri ile fakir vatandaşların huzurevi giderlerinin finansmanı sağlanabilir.

Yıkılan Büyükşehir belediyesi binası yerine yabancı mimarların da katılacağı bir proje yarışması ile tiyatroya yönelik bir kültür merkezi yapılabilir.

Diğer dünya kentlerinde de olduğu gibi bir simge yapı yapılarak İzmir’e bir değer kazandırılabilir. 

İnciraltı bölgesinde en az 100.000 kişinin yararlanabileceği büyük bir açık hava konser alanı yapılmalıdır.

Basmane çukuru, fuar ile birleştirilmelidir.  Mevcut fuar ile Basmane çukuru arasında kalan trafik yolu zemin altına alınarak fiziksel bütünlük sağlanmalıdır.
 
Teknik altyapı ve ulaşım ile ilgili öneriler yeni yazı konusu yapılacaktır. 

Ercüment Şahin (18.2.2024) 

Etiketler: