x
     
29.4.2019 20:15:38
Okunma: 1570
0 Yorum

Dr.Mustafa Yuluğ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÜRPERTİCİ GERÇEKLER

 
David Wallace Wells adlı yazar, kitabında (Uninhabitable Earth: Life after Warming) iklim değişikliğinin yarattığı maddi zararın, yüzyıl sonuna kadar, 600 trilyon dolara ulaşacağını, bunun da mevcut küresel servetin bir katı demek olduğunu ileri sürüyor.
 
İnsanlık tarihinde atmosfere salınan karbonun yüzde 50'si son 30 yıl içinde gerçekleşmiş.
 
Yazara göre, fosil yakıt tüketimi ile kimyasal ağırlıklı endüstriyel tarım iklim değişikliğinin temel nedenleri.
 
Yazar, felaketi önlemeye dönük mevcutlardan oldukça farklı öneriler de sunuyor.
 
NOT 1. Fiyatla belirlenen üretim değerinden dış zararların (External Diseconomies) düşülmesi gerektiğini belirten iktisat kuralına göre, küresel üretimin değeri epey bir 'eksi' oluyor.
 
NOT 2. Kişileri daha aptal, bireyci, bencil, robotik, korkak, maddeci ve tam duyarsıza dönüştürme potansiyeli taşıyan kapitalist, sömürgecilik ve dolandırma tabanlı sistemler, çocuklarının geleceği için bile üzülmeyen, endişe duymayan insanlara ezici çoğunluk statüsü kazandırmış olabilirler mi…
 
Kaynak: Dr.Mercola
 
 

 

 

Etiketler: