x
     

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde

8 Ekim 2019 Salı , 19:18
Okunma: 2790
0 Yorum

Askıda olan plan!!!!

 

İMAR PLANI DUYURUSU

 07 Ekim 2019

DUYURU NO:2019/49

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

İzmir ili Konak ilçesi Kuruçay ve Umurbey mahalleleri sınırları içinde bulunan, 1384 ada 1, 2, 4, 14, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 37, 39, 41, 43,45, 46, 48, 49, 50, 51, 52 ve 1445 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,12,14,23,24,32 ve 1448 ada 15 ila 7839 ada 1 ve 7840 ada 1 nolu parselleri ve civarını  kapsayan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair geri dönüşüm ve Parselasyon Planı,   02/10/2019 tarih ve 228952 sayılı Bakanlık Makam Olur’u onaylanmıştır.

Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 04.10.2019 tarih ve 17335 sayılı yazısı gereğince, Söz konusu alanı kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulamasına dair Parselasyon Planı ve dağıtım cetvelleri, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ile İmar Kanununun 18.maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 39.maddesine göre 07/10/2019-07/11/2019 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü- İmar Şube Müdürlüğü) İlan panosunda ve internet sayfasında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

07/10/2019

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ


Kaynak: