x
     

Çeşme Belediyesi Yargılanmayı bile..,

8 Şubat 2024 Perşembe , 20:58
Okunma: 1363
0 Yorum

Göze Alarak!

 

 
Hatırlarsanız, Çeşme belediyesi hakkında,
 
Şikayetimiz üzerine muakkip atanmıştı,
 
İnceleme sonrası SORUŞTURMA İZNİ verilmemişti,
 
Danıştay'a yaptığımız itiraz sonrası;
 
D A N I Ş T A Y BİRİNCİ DAİRE
Esas No : 2023/1880
Karar No : 2023/1831
 
K A R A R
 
Haklarında İşleme Konulmama Kararı Verilenler :
 
1- Muammer Ekrem Oran - İzmir İli, Çeşme Belediye Başkanı
2- Fayıka Öner - Aynı Belediyede Başkan Yardımcısı
3- Pınar Güngör (Sarı) - Aynı Belediyede İmar ve Şehircilik Müdür Vekili
4- Aras Kızılkaya - Aynı Belediyede Yapı Kontrol Müdür Vekili
5- Ahmet Çiçek - Aynı Belediyede Fen İşleri Müdür Vekili
6- Nihat Gürbüz - Aynı Belediyede Fen İşleri Müdür Vekili
7- Füsun Yılmaz - Aynı Belediyede İmar ve Şehircilik Müdür Vekili
 
İtiraz Edilen Karar : Şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının 2.6.2023 tarih ve İNS:22.35.1783 sayılı kararı.
 
Karara İtiraz Eden : Şikayetçi Nivent Kurtuluş vekili Av. Güvenç Acarkan.
 
Soruşturulacak Eylem : Çeşme İlçesi, Boyalık Mahallesi, 2123 ada, 9 parsel sayılı taşınmazdaki ikiz villaların 2 numaralı bağımsız bölümünün yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 18.1.2017 tarih ve 2017/15 sayılı kararını uygulamayarak söz konusu bölümün yıkımı gerçekleştirmemek.
 
Eylem Tarihi : 2017 Yılı ve devamı.
 
Dairemize gönderilmesi gerektiğinden, itirazın kabulü ile İçişleri Bakanı tarafından verilen şikayetin işleme konulmamasına ilişkin 2.6.2023 tarih ve İNS:22.35.1783 sayılı kararın kaldırılmasına, dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edenin vekiline gönderilmesine 30.11.2023 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.
 
Bu karar sonrası ne oldu derseniz?
 
2017 yılından bu güne yıkılmayan yer için,
 
İzmir 1 Nolu Sit Kurulundan 3 adet karar vardı,
 
Yıkımlar YD Kararı ile iptal edildi,
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Turizm Bakanlığı tarafından yazılan 3 sayfalık yazıda;
 
Özetle "Sit Kurulu Kararları bekletilmeksizin uygulanır, Yapı Kayıt Belgesi Sit alanlarında geçerli değildir..,"
 
Şeklinde ders niteliğinde yazı yazıldı,
 
Her nedense Çeşme belediyesi yeniden Encümen Kararı almadı,
 
Gerekçesi ise;
 
Daha önce yıkıma yönelik YD Kararları mevcut diye,
 
Oysaki son gelen yazıya göre yeni bir idari işlem yapması gerekirken,
 
Çeşme belediyesi yıkımı geçtiğimiz yıldan bu güne gerçekleştirmedi,
 
Dün itibari ile İzmir Sit Kurulu yeniden Çeşme belediyesine tekit yazı yolladı,
 
Lakin Çeşme belediyesi Sit kurulu Kararlarınının gereğini yapmaya pek niyetli görünmüyor,
 
Danıştay Kararına rağmen,
 
Sit Kurulu Kararına rağmen,
 
Nedir bu ısrar?
 
Danıştay kararı , Turizm Bakanlığından gelen yazı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Çeşme belediyesine yazılan yazı ve Sit kurulunun son aldığı kararı ilgi tutup yeniden Cumhuriyet başsavcılığına önümüzdeki hafta suç duyurumuzu yapacağız,
 
Hazır savcılığa gitmişken Çeşme belediyesi tarafından yıkım programlarının uygulanmadığına yönelik ayrıca suç duyurumuzu yapacağız,
 

Gelecek yazımda diğer yıkılmayan yerleri ele alacağız. 


Kaynak: