x
     

Aziz Başkan kent suçu işlemez..,

27 Nisan 2018 Cuma , 21:33
Okunma: 47060
0 Yorum

Diye düşünmekteyiz!

 

Bugün derneğimize çok ilginç bir iddia geldi,

 

"Giraud Ailesine ait İzmir Buca ilçesinde 200 dönümlük arazinin bir işadamına satıldığı hatta bu işadamının, Aziz Kocaoğlu’na çok yakın olduğu..," iddia edilmekte,
 
Bahse konu işadamının ismi de yazıldı, ancak biz kesinleşmeden ismi zikretmek istemiyoruz.
 
İddiaya göre, Carolina Koç Üniversite yapmak istiyormuş,
 
Ancak, üniversiteden vazgeçmiş ve işadamına yeri satmış.
 
Elbet bunlar iddia olabilir!
 
İhbarı alır almaz, çatı arasına kaldırdığım, Giraud Dosyasını buldum,
 
2009 yılında İçişleri Bakanlığı’na  yapmış olduğum şikayet dosyasında yer alan;
 
İddia; Giraud ailesinin sahibi olduğu, Buca ilçesi İnönü Mahallesi 37 Pafta 161 Ada 2,3,4,5,6,10,13,18,22,23,24,25,26,27,28,29,30,40,46,47,48,49,50 numaralı parsellerin bulunduğu alanın büyük bölümü doğal karakteri korunacak alan ve bir bölümü sosyal donatı ‘alanı iken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca konut alanına çevrilmesine izin verildiği.
 
İçişleri Bakanlığı Müfettişi tarafından hazırlan 9 sayfalık raporun en önemli ayrıntısı ise;
 
Müfettişliğince görevlendirilen İzmir Valiliği Bayındırlık ve iskân Müdürlüğü personelinin konu ile ilgili olarak yaptıkları inceleme sonucunda sundukları 30.04.2010 günlü teknik raporda; “İzmir Büyükşehir Belediyesinin sık sık planlama karan değiştirerek bütüncül planlama yaklaşımı içersinde olmadığı, şehrin akciğeri konumundaki 19,6 ha lık bir alanı şehrin gerekleri doğrultusunda planlanmadığı ve planlama ilke ve esasları ile kamu yararı açısından bakıldığında “doğal karakteri korunacak alanın” öncelikle “kentsel ve bölgesel spor alanı” daha sonra ise herhangi bir yoğunlukta olan konut bölgesine dönüştürülmesinin uygun bulunmadığı,... 14.12.2007 tarih ve 01.2455 sayılı Meclis Kararının içeriğinde ve 12.12.2007 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda bu hususta aynı alanda eşdeğer yeni bir alanın ayrılmadığı” şeklinde görüş beyan edildiği;
 
“Doğal Karakteri Korunacak Alan” 
 
“Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı”
 
Kentin akciğeri konumunda olan bir yer için yapılması planlanan nedir?
 
İddia sahibi "Giderayak Aziz Başkan bu alanı planlayıp gidecek" denilmekte,
 
Buca ilçesinin tek nefes alan yerini, Aziz Kocaoğlu büyükşehir belediye başkanlığını bırakmadan bu alanı planlar mı?
 
Böylesi bir kent suçunu Aziz Başkan yapmaz diye düşünmekteyim,
 
O tarihlerde basında çıkan haberlerde, 

“İşadamı Rahmi Koç'un dünürü Herve Giraud'a ait  İzmir  Buca'daki 200 dönümlük arazinin Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla yapılaşmaya açılması kentte ortalığı karıştırdı. Giraud Ailesi'ne "kamu yararına aykırı" olarak yapılaşma izni verildiğini öne süren CHP'li Meclis üyeleri Mehmet Gültekin ve Ertuğrul Aksoydan, daha önceki planlarda hara olarak gösterilen arazinin konut alanı yapılmasıyla arsa değerinin 4 kat artıp 400 milyon YTL'ye çıktığını iddia etti.”
 
İddiaları araştırıyoruz, ilerleyen günlerde mahkeme kararlarıyla birlikte yayınlayacağız.
 


Kaynak: