x
     

Sayın Selvitopu

5 Mayıs 2017 Cuma , 21:30
Okunma: 6195
9 Yorum

Barankaya ile ilgili..,

 
Geçtiğimiz yıldan bugüne, Barankaya Tesisleri ile ilgili onlarca yazışmalar yapıldı.
 
Yazışmalar neticesinde, Yapı Tatil Zaptı tutulduğunu Karabağlar Belediyesi tarafından bildirildi.
 
Geçtiğimiz yılın Nisan ayında Para cezası verildiği,
 
İmar Kirliliğine neden olmaktan dolayı suç duyurusunda bulunulduğu,
 
Asliye Ceza Mahkemesi'nde, suç duyurusu üzerine dava açıldığı,
 
29.11.2016 tarih ve E.13519 sayılı yazısıyla "İlgi yazınıza konu Barankaya tesisleri hakkında Müdürlüğümüz tarafından 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine göre Yapı Tatil Zaptı düzenlendiği, 
 
Alınan Encümen Kararı ile İmar Kanununun 42. maddesine göre para cezası verilmiş olup yasal süresi içerisinde yıkılmayan imalatlar için yine Belediye Encümeninin kararı ile yıkım ve 42-c maddesi gereği para cezası verildiği,
 
Karabağlar Belediyesi tarafından, 15.01.2017 tarihinde yapılan kontrolde; işyeri işleteninin hiçbir izin ve ruhsat almadan işyerindeki mührü kırdığı ve ticari faaliyetine devam ettiği tespit edildiğinden dolayı gerekli emniyet tedbirleri aldırıldıktan sonra işyeri ikinci kez mühürlenerek ilgilisi hakkında 1.Mühür Bozma ve Yeniden Mühürleme Tutanağı düzenlenerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 203.maddesi gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmak üzere yasal işlemler başlatıldığı"
 
Bildirilmiş olmasına karşın, BARANKAYA Tesisleri hala nasıl faaliyetlerine devam ettiğini, Sayın Başkan açıklarsa seve seve yayınlarız.
 
 Karabağlar Belediyesi tarafından, Temiz İzmir Derneği’ne verilen cevapları sizlerle paylaşalım.
 
 
Sayın Nivent Kurtuluş
 
5.Madde de sorulan hususlar Yapı Kontrol Müdürlüğümüzce incelenmiş, Müdürlüğün 03.08.2016 Tarih ve 3760 sayılı yazısıyla “Barankaya tesisleri hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre 11.04.2016 tarih 1368 kayıt no ile Yapı Tatil Zaptı düzenlendiği, İmar Kirliliğine Neden Olmaktan dolayı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 184/1.maddesi gereğince 13/04/2016 tarihli ve 1368 sayılı yazı ile suç duyurusunda bulunulduğu, 14/04/2016 tarihli 581 nolu Encümen Kararı ile İmar Kanunu'nun 42.maddesine göre para cezası verildiği, yasal süre içerisinde yıkılmayan imalatlar için yine Belediye Encümeninin 02/06/2016 tarihli ve 863 sayılı kararı ile yıkım ve 42-c maddesi gereği para cezası verildiği, Encümen kararlarımıza itiraz hakları süresinin devam ettiği, ilgilisi hakkında yapılan suç duyurusu üzerine Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldığının Hukuk işleri Müdürlüğümüzün 01.06.2016 tarih Ad/2016-146/4691 sayılı yazısında belirtildiği, 3194 sayılı İmar Kanununa göre yasal işlemlerin devam ettiği” bildirilmiştir.
 
Bilginize rica ederiz.
 
 
Sayın Nivent KURTULUŞ;
 
26.07.2016 Tarihli Bilgi Edinme başvurunuza 15.08.2016 Tarihinde cevap verilmiş olup,Zabıta Müdürlüğümüzün 21/10/2016 tarih ve E.8551 sayılı yazısıyla "Ekiplerimizce yerinde yapılan tetkikte söz konusu yerin  Barankaya Hafriyat Taah.Aky.Maden Gıda San.Tic.A.Ş ünvanlı işletme olduğu belirtilmiş ise de 3962/31 Sokak No:6  sayılı yerde Ginal İnş.Harf. nak.taah.ve Bet Mam.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından depo (şantiye sahası) olarak kullandığı tespit edildiğinden söz konusu işyerinin ruhsatsız faaliyetinden dolayı 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden yasal işlemlerin başlatıldığı" bildirilmiştir. 
 
Bilginize rica ederiz.
 
Sayın Nivent KURTULUŞ;
 
Başvurunuza istinaden Yapı Kontrol Müdürlüğümüzün 29.11.2016 tarih ve E.13519 sayılı yazısıyla "İlgi yazınıza konu Barankaya tesisleri hakkında Müdürlüğümüz tarafından 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine göre Yapı Tatil Zaptı düzenlenmiştir. Alınan Encümen Kararı ile İmar Kanununun 42. maddesine göre para cezası verilmiş olup yasal süresi içerisinde yıkılmayan imalatlar için yine Belediye Encümeninin kararı ile yıkım ve 42-c maddesi gereği para cezası verilmiştir. Encümen kararları için itiraz hakları süresinde karşı taraf idare mahkemesine dava açmış bulunmaktadır. Ayrıca İmar kirliliğine neden olmaktan dolayı 5237 Sayılı Türk Ceza Yasasının 184/1. maddesi gereğince ilgilisi hakkında yapılan suç duyurusu üzerine Asliye Ceza Mahkemesince dava açılmış olup mahkeme süreçleri ve yasal işlemler devam ettiği" bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize rica ederim.
 
Sayın Nivent KURTULUŞ;
 
Başvurunuza istinaden Zabıta Müdürlüğümüzün 23.12.2016 tarih ve E.16997 sayılı yazısıyla "2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesine istinaden yapılan yasal işlemler neticesinde Belediyemiz Encümeninin 27.10.2016 tarih ve 1612 sayılı kararı gereği ruhsat alıncaya kadar kapatılmasına karar verilen 3962/31 Sokak No:6 sayılı yerde Ginal İnşaat Harfiyat Tah. ve Bet. Mam. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilen Depo (Şantiye Sahası) 19.12.2016 tarihinde ekibimiz tarafından mühürlendiği" bildirilmiştir. 
 
Bilginize rica ederim.
 
 
Sayın Nivent KURTULUŞ;
Ekiplerimizce 15.01.2017 tarihinde yapılan kontrolde; işyeri işleteninin hiçbir izin ve ruhsat almadan işyerindeki mührü kırdığı ve ticari faaliyetine devam ettiği tespit edildiğinden dolayı gerekli emniyet tedbirleri aldırıldıktan sonra işyeri ikinci kez mühürlenerek ilgilisi hakkında 1.Mühür Bozma ve Yeniden Mühürleme Tutanağı düzenlenerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 203.maddesi gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmak üzere yasal işlemler başlatıldığı" bildirilmiştir. 
 
Bilginize rica ederim.
 
 


Kaynak:

Etiketler:

 • ,
 • Sayın,
 • Selvitopu, • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
 • Misafir - 08.05.2017 10:20:42

 • Cesamin Özkan
 • Karabağlar halkının belediye başkanı değil, bir kaç firmanın ve Aziz Kocaoğlu'nun memur gibi. Yılların alışkanlığı, çok görmemek lazım.
 • Misafir - 07.05.2017 13:13:13

 • Cesamin Özkan
 • Koltuktan kaynaklı parasal ve başka güçleri kamu yararında değilde farklı kişi ve alanlarda kullananlar asla kamu görev alanlarına getirilmemelidirler. Koltuktan kaynaklı sağlanan bu güçleri daha sonraki dönemleri bloke etme adına kullanmış olanlar, kamu zararını üretmeyi uzun süreli hale getirmektedirler. O nedenle bu alanlara taşınacak kişilerin ülke, millet, tüyü bitmemiş yetim hakkı, vicdan, gibi duyguları,bunun yanında zeki akıllı bilgili ve ahlaklı olmaları gereklidir. Bu kriterler gözetilseydi şimdi bu ülke AKP yede şu sözde CHP li ama asla CHP li olamayan belediyelerede kalmazdı. Değişim olacak hemde çok köklü ve çok anlamlı...
 • Misafir - 06.05.2017 17:06:56

 • Halikarnas balıkçısı...
 • Bu adam kim, neyin nesi. Kim nereden bulmuş ve hangi özelliği varmış bir bilelim ama olsaydı zaten bilirdik.
 • Misafir - 06.05.2017 17:05:56

 • Kokoreççi
 • Sattığım kokoreç ile millete lezzet dağıtıyorum ama bunların ortalıklara saçtıkları kokular yüzünden işim azaldı....
 • Misafir - 06.05.2017 17:05:00

 • Ubeydullah Kahraman
 • Koskocaman bir hiç olanlar, koskocaman bir hiç olanları buralara getirmiş ile ortadada koskocaman bir hiç var demektir.
 • Misafir - 06.05.2017 16:59:17

 • Nasrettin hoca..
 • O devasa Nastettin hoca yapısındaki yolsuzluk iddialarıda hala duruyor. Kirli kalıntıları kaldırmak bir yana eklemeler yapmış oldular. Kim bu adamı dayattı, Aziz Kocaoğlu. Ona bak notunu ver o kadar.
 • Misafir - 06.05.2017 16:57:21

 • Hasan Konak
 • Bu kişi geldiği gün aracını satarak şov yaptığını sonraki davranışları ile kanıtladı.
 • Misafir - 06.05.2017 16:53:17

 • Cesamin Özkan
 • Toplumsal yönetim alanlarına oturtacağınız kişi her anlamda kendisini kanıtlamış olmalıdır. Böyle birilerinin arkasından iteleyerek koltuk kapanlardan toplumsal yarar adına iş beklemeyiniz. Olup biten bundan ibarettir. Bu işleyişi elbette değiştireceğiz ve bu tür insanlar hizmet üretme odaklı bu alanlara yaklaştırılmamış olacaktır.
 • Misafir - 06.05.2017 16:47:39

 • Cesamin Özkan
 • Usulüne uygunsuz işlerde direnen kamu kuruluşunada o özel sektörede baktığınız zaman bu ülkenin çağdaş normlarından nasiplerini alamamışları görmüş olursunuz. Bakın çağdaş yönetimlerde bu tür işler gündemi bir gün bile işgal etmez. Çağdaş işletmelerde bu tür halka karşı kaba davranışlar göremezsiniz. Örneğik bir Koç Holdingin, Eczacıbaşı Holdingin benzer davranışlarını göremezsiniz. Şu an Türkiye yereldede merkezdede özeldede çirkin kaba bir karakter grubuna maruz kalmış durumdadır. Bunların hesabı mutlaka ama mutlaka sorulacak, ilgilileri hakkında gereken yapılacaktır.
 •