Yine Urla'da parsel bazında..,

21 Ocak 2019 Pazartesi , 20:46
Okunma: 1855
0 Yorum

planlama

 

Dün yayınladığımız Urla Planı yazısının son bölümünde,

“Yarın yine büyükşehir meclisine gelen başka Urla Planı ile ilgili bir haber paylaşacağız.” Diye bitirmiştik.
 
Söz verdiğimiz gibi başka bir Urla planını ele alıyoruz, 
 
23. Urla Belediye Meclisinin 05/10/2018 tarihli ve 350 sayılı Kararı ile uygun görülen;  İskele Mahallesi, 2137 ada, 13 parsel ve 2138 ada, 11 parselin bulunduğu alana ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Dai.Bşk.E.12031)
 
Şimdi parsellere bir bakalım,
 
 
Parsel bilgilerine bakalım
 
 
 
 
Her zaman dediğimiz gibi burada yapılmak istenilen nedir,
 
Parsel bazında plan değişikliği yapılması planlama ilkelerine uygun mu?


Kaynak: