Yarın Bilirkişi İncelemesi..,

9 Ekim 2019 Çarşamba , 20:10
Okunma: 2332
0 Yorum

Yapılacak!

 

 
“Uyuşmazlığın çözümü teknik ve uzmanlık gerektirdiğinden, dava konusu 1/1000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli planların; üst ölçekli planlara, imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, imar planının bütünlüğü, genel yapısı, kapsadığı alanın nitelikleri gibi olguların da gözetilerek bu kriterlere uygun olup olmadığının tespiti amacıyla mahkememizce mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verildiğinden..”
 
Keşif ve bilirkişi incelemesi 10/10/2019 günü saat 09:30'da yapılacak,
 


Kaynak: