Urla bölgesinde, parsel bazında..,

20 Ocak 2019 Pazar , 21:09
Okunma: 1792
0 Yorum

sürekli değişiklikler yapılmakta!

 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis gündemine gelen,

18. Urla ilçesi, Altıntaş Mahallesi, 779 ada, 26 parsel numaralı taşınmazın bir kısmında, parsel malikince hazırlatılarak Belediye Başkanlığımıza iletilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.12030)
 
Parsel sorgudan, değişiklik yapılacak parseli inceledik,
 
 
 
Parsel bilgilerine de baktık
 
 
 
779 ada, 26 parselde yer alan 18 bin 214 metrekare. Oldukça büyük bir parsel,
 
Nazım imar planında, parsel bazında sürekli değişiklikler yapılmakta,
 
Her nedense bu değişikliklerin çoğu, Urla bölgesinde yapılmakta,
 
Nazım imar planı değişikliğinde yapılmak istenilen nedir?
 
Meclis gündeminde hiçbir açıklama yok!
 
Sadece, “1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi”
 
İyi güzel bir değişiklik yapılacak, ama ne değişikliği yapılacak bir zahmet yazsanız da, bizi yormasanız,
 
Google parsel bilgilerini yazdık, karşımıza ilginç bilgiler çıktı,
 
25 Temmuz 2011 Emlak Kulisi’nde
 
“İzmir Urla'da 1 milyon 824 bin TL'ye satılık tarla!

Urla Sulh Hukuk Memurluğu, İzmir İli Urla İlçesi, Altıntaş Mahallesi, Küpalam Mevkii, 779 ada, 26 parselde yer alan 18 bin 214 metrekare alanlı ve bir kısmı 3. derece akreolojik sit alanında kalan zeytinli tarla vasıflı tarlayı satışa sunuyor

Urla Sulh Hukuk Mahkemesinin kesinleşmiş ilamları gereği hissedarlar arasında taksimi mümkün bulunmadan ve satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen taşınmadın cinsi, kıymeti adeti,evsafı;
İzmir ili .Urla ilçesi ,Altıntaş mahallesi küpalam mevkiinde 779 ada 26 parselde 18214 m2 alanlı, zeytinli tarla vasfıyla tapuda kayıtlı olup halen zeminde de bu özelliğini korumakta olup, bu haliyle üzerindeki muhtelif yaşlardaki çam, incir, ve zeylin ağaçlar ile birlikle tamamı 1.824.475,00.TL..kıymetindeki taşınmazdır.
İmar durumu ;Urla Belediye Bşk .yazılarında Altıntaş mahallesi 36 pafta 779 ada 26 parsel sayılı taşınmazın bir kısmı 3.derece arkeolojik sit alanındadır ve bir kısmı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı olup, imar uygulaması yapıldıktan sonra TAKS. 0,15 KAKS.0,30, kat yüksekliği 2(hmax 6,50 m.)olmak üzere inşaat izni vardır denilmektedir.”
 
Haberin tamamı 
 
 
İlana bakıldığında, Urla Sulh Hukuk Memurluğu tarafından, 1.824.475,00.TL satışa çıkarılmış,
 
Kim almış bilmiyoruz,
 
3.derece arkeolojik sit alanındadır ve bir kısmı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı olduğunu görüyoruz,
 
Gerçekten çok merak ettik yapılmak istenilen nedir?
 
Yarın yine büyükşehir meclisine gelen başka Urla Planı ile ilgili bir haber paylaşacağız.
 


Kaynak: