Ticaret Bakanlığı diyor ki..,

31 Mart 2020 Salı , 21:16
Okunma: 9167
0 Yorum

TARKEM'E sorun!!!

 

Tarkem ile ilgili vatadaştan gelen soruları,
 
31 Ekim 2019 tarihinde Cimer üzerinden sorduk,
 
Sayın Yetkili

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "büyük ortağı" olduğu ve İzmir Valiliği ile Konak Belediyesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege İhracatçılar Birliği (EİB), İzmir Ticaret Borsası (İTB), İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) ve Kemeraltı Esnaf Derneği'nin yanı sıra 98'i şahıs toplam 123 ortağa sahip TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.) ile ilgili aşağıdaki sorularımın yanıtlanmasını istiyorum.

1- TARKEM Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ücret, ikramiye, prim ödemesi yapmakta mıdır?
 
2- Kimlere ne bedel ödenmektedir?
 
3- TARKEM kurulduğu günden bugüne kârdan payı dağıtımı ne olmuştur?

Büyükşehir belediyesi, İzmir Valiliği, Konak Belediyesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege İhracatçılar Birliği (EİB), İzmir Ticaret Borsası (İTB), İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) ortaklığı olduğundan Bilgi Edinme Kanununa göre cevaplanması gerekir,
 
Beş ay sonra sorularımız yanıtlandı,
 
Aslına bakarsanız yanıtsız kaldı,
 
Cevaba geçmeden Ticaret Bakanlığı diyor ki,
 
TARKEM’E sorun diyor!
 
TARKEM’E aynı soruları ilettik,
 
Bakalım yanıt verecekler mi?
 
31 Ekimden sonra kaç yere sorumuz gitmiş bir bakın,
 
Sonra da cevaba bakın
 

  Başvuru hareketleri için tıklayınız.

 
 31.10.2019 23:37 tarihinde internet üzerinden başvuru alındı.
 09.03.2020 15:41 tarihinde CİMER tarafından İZMİR VALİLİĞİ tarafına sevk edildi.
 18.03.2020 09:54 tarihinde İZMİR VALİLİĞİ tarafından SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI tarafına sevk edildi.
 18.03.2020 09:54 tarihinde İZMİR VALİLİĞİ tarafından TİCARET BAKANLIĞI tarafına sevk edildi.
 18.03.2020 14:32 tarihinde SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI tarafından İZMİR VALİLİĞİ tarafına sevk edildi.
 30.03.2020 14:13 tarihinde TİCARET BAKANLIĞI > İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevap yazıldı.
Cevaplar:
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü
Sayı : 50035491-431.04
Konu : Başvurunuz
Sayın Nivent KURTULUŞ
nivents@yahoo.com
İlgi : 31.10.2019 tarihli ve 1902557605 sayılı CİMER başvurunuz.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığı ile Bakanlığımıza intikal ettirilen ilgide kayıtlı başvurunuzda Tarkem Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret Anonim Şirketinin yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ödemesi yapıp yapmadığı, adı geçen şirketin bugüne kadar kârdan pay dağıtımı yapıp yapmadığı hususunda bilgi sorulmaktadır.
Bilindiği üzere, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7 nci maddesinde bilgi edinme başvurusunun, başvurulan kurum ve kuruluşların elinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi ve belgelere ilişkin olması gerektiği; kurum ve kuruluşların ayrı veya
özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebileceği düzenlenmiştir.
İlgide kayıtlı yazınızda bilgi istenilen hususlar hakkında Bakanlığımız nezdinde herhangi bir bilgi ya da belge bulunmamakta olup, bahsi geçen hususlar hakkında Şirketle irtibata geçmenizin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
e-imzalıdır
Ahmet Can BALAK
Bakan a.
Daire Başkanı
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 2a449b81-fdae-48d8-ba95-95ee57f43dd3 kodu ile erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.


Kaynak: