Sayın Başkan Yapı Kullanım..,

28 Mart 2021 Pazar , 21:08
Okunma: 3462
0 Yorum

Yoksa bu tadilatları yapamazsınız!

 
Cuma akşamı yayınladığımız,
 
YAZIKLAR OLSUN!!! Yok mu bunun hesabını soracak yetkili!!!


Sorularımızın altına, cevap verilenleri yazdık,

Sayın Yetkili

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak’ta bulunan ana hizmet binasının Kültürpark hollerine taşınması ile ilgili aşağıdaki sorularımın yanıtlanmasını istemekteyim,

1-2004 yılında inşaata başlanan hollerin inşaat ruhsatı hangi tarihte alındı?
 
Cevap: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI > YAPI İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (17.03.2021 21:06)
İlgi CİMER başvurunuz ile; Kültürparkta yer alan hollerin Yapı ruhsatı, Yapı kullanma izin belgesi ve hollere yapılan tadilatlara ilişkin bilgi verilmesi talep edilmektedir.
Konuya ilişkin yapılan incelemede; ilgi başvurunuza konu edilen, Konak ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 1068 ada, 1 parselde yer alan binaya, İmar Kanunun 26. maddesi hükümlerine göre, Konak Belediye Başkanlığı tarafından 18.12.2003 tarihli ve 36 sayılı yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Bilgi edinilmesini rica ederim.


2-Hollerin Yapı Kullanımı hangi tarihte verildi?

CEVAP VERİLEMEDİĞİNE GÖRE MUHTEMELEN YAPI KULLANIM YOK!

3-İddia edildiği gibi Yapı Kullanım Belgesi yok ise,

“İmar Kanunu’nun 29. maddesine göre inşaatına başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, ruhsat süresi dahil 5 yıl içinde bitirilemeyen yapılara ilişkin inşaat ruhsatı hükümsüz hale gelir. Yani inşaat 5 yıl içinde tamamlanıp iskan ruhsatı alınmalıdır.” Eğer alınmazsa, ruhsat hükümsüz kalır.

Diye yazdık hala cevap yok!

4-Yapı Kullanım Belgesi yok ise binalar ruhsatsız ve Kaçak Konuma düşer hükmünden yola çıkarak bu binalara taşınması yasa ve yönetmeliklere aykırı değil midir?

CEVAP YOK!

5-Yapı kullanım belgesi yok ise kaçak konuma düşen binalara 3 Milyon TL’ye nasıl ÇATI TADİLATI yapılmıştır?
 
CEVAP YOK!

6-İBB’nin ana hizmet binasından Kültürpark’a taşınma işlemleri için ARKAS firmasına 1 Milyon 350 Bin TL’ye ihale edilmiş ve ihaleye tek kişi katılmasıyla rekabet koşullarının oluşup oluşmadığı konusuna açıklık getirilmesi
 
Gelen cevap;
 
“İBB’nin ana hizmet binasından Kültürpark’a taşınma işlemleri için ARKAS firmasına 1 Milyon 350 Bin TL’ye ihale edilmiş ve ihaleye tek kişi katılmasıyla rekabet koşullarının oluşup oluşmadığı konusuna açıklık getirilmesi”

7-Kültürpark’a taşınmak için çatı tadilatı dışında belediye kasasından kaç para çıkmıştır?
 
Cevap: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI > YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (12.03.2021 13:47)

Başvurunuza istinaden "KÜLTÜRPARK 1A-1B VE 2 NOLU HOLLERDE TADİLAT YAPILMASI" işi ilgili 7. sorunuza ait cevap aşağıda verilmiş olup diğer sorularınız Daire Başkanlığımız görev, yetki ve sorumluluk alanı dışındadır.

- "KÜLTÜRPARK 1A-1B VE 2 NOLU HOLLERDE TADİLAT YAPILMASI" işinde düzenlenen 1 No'lu hakedişe göre toplam 15.301.574,22 TL + KDV ödenmiş olup ödemeye esas 1 adet hakediş daha düzenlenecektir. 

8-Sit alanında kalan Kültürpark’ta yapılan tadilatlar için Sit Kurulundan izinler alınmış mıdır?

CEVAP YOK!
 
Cevapları, sabırla bekleyeceğiz,
 
Sayın Başkan Yapı Kullanım Belgesi olmadığını,
 
Diyelim ki siz bilmiyorsunuz,
 

Genel Sekreteriniz de bilmiyor mu? 


Kaynak: