07.10.2013 22:14:43
Okunma: 13144
4 Yorum

Nivent Kurtuluş nivents@yahoo.com
Ah Başkanım Ah! Bu Kaçıncı…

 
Egeli Sabah Gazetesi’nde, “Büyükşehir’e haciz” başlıklı haberi okuyunca hiç şaşırmadım, çünkü bu ne ilk ne de son olacaktı.
 
Önce haberi size kısaca özetleyim sonra yorumlamaya çalışayım.
 
“Belediyeyi müvekkillerine 9 milyon lira ödemeye mahkum ettiren İzmirli Avukat Suat Sert, parayı tahsil edemeyince alacaklarına karşılık iki gayrimenkulün tapularına haciz koydurdu. Kamulaştırmasız el attığı gerekçesi ile Büyükşehir Belediyesi'ni müvekkillerine karşı 9 milyon lira ödemeye mahkum ettirdi. Karar geçtiğimiz Mayıs ayında kesinleşmesine rağmen belediye parayı ödemeyince borç miktarı yasal faizi ile birlikte 12.5 milyon lirayı buldu.”
Bilirsiniz ben bir konuyu yazmadan önce inceler kanunlara bakar sonra kaleme alırım. Hiçbir şeyi duyumlara dayalı yazmam. 
 
Habere göre ana para 9 milyon, peki 12.5 milyon nasıl oldu? Yeni yasa ile birlikte 9 milyon TL faizi 126 Bin TL oldu. Eskiden 67 Bin TL civarında idi.
 
Yargılama giderleri yeni faiz derken, İzmir Büyükşehir Belediyesi kasasından sadece faiz ve mahkeme masraflarına giden 3.5 milyon TL.
 
Bu paralar bizlerin parası değil mi? Kamulaştırma hatası yapanlar şimdi ne düşünüyorlar, vay be nasıl hata mı yaptık diyorlar?
 
Arkadaşlar, bu kadar basit bir olay değil. Allah aşkına sizler gece gizlice mi el atıyorsunuz, vatandaş küçücük bahçe duvarlarını bile yaparken önce aplikasyon krokisi çizdiriyorlar sınırlarını işaretliyorlar, ya siz ne yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum. 
 
Genel Sekreter Yardımcınız Muhittin Selvitopu’dan bilgi almamışlar, kendileri Harita Mühendisi değiller mi? 
 
Üzgünüm, pardon yanlış yapmışız diyemeyeceksiniz artık!
 
Sabah Gazetesi’nin haberine göre korkarım, bu paralar belediye kasasından çıkmayacak gibi görünüyor, yıllar evvelde bunun mücadelesini yapmıştım hatayı kim yaparsa o ödemeli diye, Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaatımda olmuştu.
 
Ya kabul görürse, o zaman milyonlarca lira ödemek zorunda kalırsınız! 
 
Sizi İzmir vergi rekortmeni olarak tanır bilirdi, dava kabul gördüğü takdirde, artık sizi İzmirli rekor tazminat ödeyen başkan olarak anar. Her şekilde rekortmensiniz.
 
Siz akıllarda hep ilklerin başkanı olarak kalacaksınız.
 
Aynı müracaatı davacıların avukatı da yapmış, kutluyorum kendilerini. Nerden mi biliyorum gazete haberi aynen şöyle devam ediyor; “Başkan Kocaoğlu hakkında İzmir 8.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açtı. Açılan davaya da Hukuk Genel Kurulu'nun bir alacak davası ile ilgili geçmiş tarihlerde verdiği 'Belediyelerin kamulaştırmasız el koyma borçlarından belediye başkanının da şahsi sorumluluğu vardır. Kararını dayanak gösteren Sert, müvekkillerinin mahkeme kararı ile kesinleşen Büyükşehir Belediyesi'nden olan alacaklarının Kocaoğlu'nun şahsından alınmasını talep etti.”
 
Ellerine sağlık avukat beyin, ilk karşılaştığımda, kendilerini canı gönülden kutlayacağım. Bizlerin vergilerinden oluşan paraları pardon yanlış yapmışız diye har vurup harman savuramazlar değil mi? 
 
Aziz Başkan hala ödeme kararına itiraz ediyor muş? Başkanım faiz oranları arttı bu neyin inadı, artık faizler 16.8 oldu bu da aylık 126 bin TL. Sizin inatlaşmanız belediyeye zarar veriyor.
 
Büyükşehir Davası Avukatı Ercan Demir böylesine bir hata yapması mümkün değil, bu davadaki avukatınızı çok merak etmekteyim. 
 
Son sözüm Kılıçdaroğlu’na, hala siz inanmakta mısınız, İzmir’in iyi idare edildiğine.
 
Sizler için araştırdığım emsal kararı yayınlıyorum, “Kamulaştırmasız Elatmadan Doğan Tazminatın Ödenmemesi - Belediye İle Birlikte Belediye Başkanının da Kişisel Olarak Sorumlu Olduğu” 
 
 
T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2004/4-768
K. 2004/746
T. 22.12.2004

• KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Yargı Kararının Uygulanmaması/Tazminatın Ödenmemesi - Belediye İle Birlikte Belediye Başkanının da Kişisel Olarak Sorumlu Olduğu )
• BELEDİYE BAŞKANININ SORUMLULUĞU ( Yargı Kararının Uygulanmamasından Kaynaklanan Zarardan Belediye İle Birlikte Sorumlu Olduğu - Kamulaştırmasız Elatmadan Doğan Tazminatın Ödenmemesi )
• YARGI KARARININ UYGULANMAMASI ( Kamulaştırmasız Elatmadan Doğan Tazminatın Ödenmemesi - Belediye İle Birlikte Belediye Başkanının da Kişisel Olarak Sorumlu Olduğu )
• TAZMİNAT DAVASI ( Kamulaştırmasız Elatmadan Doğan - Ana Para İle İşlemiş Faizi Ölçü Alınarak Belirlenecek Tazminatın Tahsilde Tekerrür Etmemek Kaydı İle Belediye Başkanından Tahsiline Karar Verilebileceği )
2942/m. 11
 
ÖZET : Belediyenin kamulaştırmasız elatma eylemi sonucunda taşınmazını yitiren kişinin uğradığı zarardan, belediye ile birlikte belediye başkanı da kişisel olarak sorumludur. Ana para ile bu paranın işlemiş faizi ölçü alınarak belirlenecek tazminatın, tahsilde tekerrür etmemek kaydı ile davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekir. 
 
DAVA : Taraflar arasındaki ""Tazminat"" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Beşikdüzü Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 8.7.2002 gün ve 131-131 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 10.4.2003 gün ve 14081-4511 sayılı ilamı ile; 
( ... 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir. 
2- Diğer temyiz itirazına gelince; dava, yargı kararının uygulanmamasından kaynaklanan zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece istem kabul edilmiş; kararı davalı temyiz etmiştir. 
Dosya içeriğine göre, davacılara ait taşınmaza Beşikdüzü Belediyesi tarafından kamulaştırmasız elatılmış; bu nedenle açılan dava sonunda taşınmaz bedelinin o davanın davalısı Beşikdüzü Belediye Başkanlığından alınmasına hükmedilmiş ve karar kesinleşmiştir. Kararın infazı için başlatılan icra takibi sonuçsuz kalmış, davacılar hükmedilen parayı alamamışlardır. Davacı tanığı, davalı belediye başkanının ödemeyeceğini, önceki belediye başkanından almalarını, faiz istemedikleri takdirde aylık 1.000.000.000 lira olarak ödeyeceğini söylediğini açıklamış; yine davalının başkanı olduğu belediye tarafından kaymakamlığa gönderilen yazıda, belediyenin imkanları yeterli olmadığından kesinleşen mahkeme kararı gereğince ödeme yapılamadığı, davacılardan başka ödenmemiş kamulaştırma bedeli ve tazminat bulunmadığı, davacılara ödenecek tazminatın ödeme şekli ile ilgili önerilen davacılar tarafından kabul edilmediği belirtilmiştir. 
Davalının hukuka aykırı eylemi sonucu yargı kararı gereğinin yerine getirilmediği ve bu yüzden davacıların zarar gördüğü konusu mahkemece de benimsenmiştir. Ancak, davalının sorumlu tutulacağı miktarın hesaplanmasında benimsenen yöntem somut olaya uygun düşmemektedir. Davacıların uğradığı zarar; anapara ile bu paranın işlemiş yasal faizi ölçü alınarak belirlenmelidir. Döviz, toptan eşya fiyat endeksi ve banka mevduatına uygulanan faiz ortalamasına göre yapılan hesaplama ve bu hesaplama sonucu, belirlenen miktarın zarar olarak benimsenip karara dayanak alınması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir... ) 
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: 
 
KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle, hukuka aykırı eylemi sonucu davacıların zararına sebep olan davalının; Kamulaştırmasız elkoyma nedeniyle tazminat davasında hüküm altına alınan asıl alacak ve yasal faizinden, o davanın davalısı idare ile müteselsilen sorumlu olup; ana para ile bu paranın işlemiş faizi ölçü alınarak belirlenecek tazminatın, tahsilde tekerrür etmemek kaydı ile davalıdan tahsiline karar verilmesi gerektiğinde kuşku ve duraksama bulunmamasına göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 
 
SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK'nın 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 22.12.2004 gününde, oyçokluğu ile karar verildi. 
 

Etiketler:

Misafir - 23.10.2013 13:57:28

 • ercüment şahin
 • belediyelerin hatalıimar uygulamaları ve birilerini zengin etmek amacıyla yapılan plan ve uygulamalarından kaynaklanan ve magduriyete ugrayan bir dolu dava yolda,ileri bir tarihte belediye bütçesini çok zarara ugratıcak ve iş yapamaz hale getiricek, bu işlerin sorumlularıda yedikleri rüşvetlerle keyif sürücek
 • Misafir - 08.10.2013 22:02:32

 • Feza Özdönmez
 • Baravo Nivent hanım yazılarınız sayesinde İzmirde gerçekten neler olduğunu öğreniyoruz takibe devam.
 • Misafir - 08.10.2013 10:47:11

 • İZMİRLİ
 • ALLAHAŞKINA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KADROLARINA BAKIN.BİRKENARIYA YAZIN, YANLARINADA ÖZFATURA,ÇAKMUR VE RAHMETLİ PİRİŞİNA NIN KADROLARINI YAZIN ARADAKİ FARKI GÖRECEKSİNİZ ESKİ KADROLAR İŞİ BİLEREK GELİYORDU BAŞKANLAR YETKİ VERİYORDU YANLIŞ YAPAN CEREMESİNE KATLANIYORDU ŞİMDİ PERSONEL ALIMINA BİLE BAŞKAN KARIŞIYOR DİYE SÖYLENİYOR BU ŞEKİLDE BAŞARIMI OLUR BAŞARISIZLIKMI FAZLA KAFA YORMAYA GEREKYOK DOĞAL OLARAK BAŞARISIZLIK KAÇINILMAZ OLUR.KADROLAR ZAYIF KIYASLAYIN SON 4 BAŞKANIN KADROLARINI KÖRÜRSÜNÜZ.ÖZFATURA ZAMANINDA SAĞ EĞİLİMLİ YÖNETİCİLER BÜROKRATLAR VARDI ÇAKMUR DÖNEMİNDE SOL PİRİŞTİNA DÖNEMİNDE SOL BU DÖNEMDE SAĞ HAYIRLI OLSUN.
 • Misafir - 08.10.2013 09:16:25

 • Tazminatlara ödenen
 • İşine gelmeyen ve önceki dönem personelleri için açılan davalara ödenen harçlar ,dava sonucunda ödenen tazminatlar,faizler ,Şirketlerden çıkmadı mı ? şirket yönetim kurulu üyeleri mi ödedi;hayır; Aziz başkan mı ödedi ; hayır;.Peki kim tabiki biz.Yazık Yazık tabi ki yazık.
 • Yazarın Diğer Yazıları