Neden Açık İhale değilde..,

11 Eylül 2020 Cuma , 19:46
Okunma: 2138
0 Yorum

Kapalı İhale?

 

Cimer üzerindeni 30.06.2020 tarihinde,
 
Sorduğumuz sorulara yeterince anlaşılamadığı şeklinde cevap verildi,
 
Sorularımızı tekrar sorduk, 11.07.2020 tarihinde,
 
Sorularımız 2 ay sonra yanıtlandı,
 
Sorularımız ve cevaplara geçmeden önce,
 
Yapılan ihalenin, hangi nedenden dolayı,
 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” yapılmıştır ve hangi nedenden dolayı açık teklif usulü yapılmamıştır?
 
Şeklindeki sorumuza cevap alamadık,
 
Cevapta yer alan,
 
"2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinde İdarelerin uygulayacağı ihale usulleri; "a) kapalı teklif usulü, b) belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, c) açık teklif usulü, d) pazarlık usulü, e) yarışma usulü" olarak belirtilmiştir. "
 
Neden "C" maddesi kullanılmadığının açıklaması yapılmamış,
 
Neden açık ihale usulü ile ihaleye çıkılmadı?
 
Sorusuna hala bir yanıt bekliyoruz.


Sayın Yetkili
 
Cimer üzerinden sorduğum 30.06.2020 tarihinde yapmış olduğunuz 2003047603 sayılı başvuruma 11.07.2020 tarihinde CİMER üzerinden verilen cevapta Söz konusu başvuru içeriğinin yeterince anlaşılır olmaması sebebiyle müracaatınız hakkında herhangi bir değerlendirme yapılamamıştır. Şeklinde cevap verildiğinden sorularımı yineliyorum.
 
İzmir büyükşehir belediyesi tarafından aşağıda sıraladığım kat karşılığı ihaleler
 
1-İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi II. Etap 27029 Ada 1 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi,Niteliği İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi II. Etap 27029 Ada 1 Parsel numarada kayıtlı taşınmaz üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı işi neden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” yapılmıştır.Hangi nedenden dolayı açık teklif usulü yapılmamıştır?
 
2-İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki, Karşıyaka İmbatlı Mahallesinde 10 648m2 alanda, Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı işi neden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” yapılmıştır.Hangi nedenden dolayı açık teklif usulü yapılmamıştır?
 
Yukarıdaki sorularımda anlaşılmayacak bir durum yoktur.
 
 
                                                            Sayın Nivent KURTULUŞ
                                                                nivents@yahoo.com
            
           İlgi : 11.07.2020 tarih ve 2003206079 sayılı CİMER Başvurusu.
 
          5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 5998 sayılı Kanun ile değişik 73. Maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen kentsel dönüşüm alanlarında yerinde dönüşüm ve uzlaşma esası ile tüm işlemler Belediyemizce yürütülmektedir. Hak sahipleri ile uzlaşma sağlanarak "kentsel dönüşüm yapmak üzere" Belediyemiz adına tescil edilen alanlarda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında "kat karşılığı inşaat yapımı" esası ile etaplar halinde ihaleler yapılmaktadır. 
 
           2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinde İdarelerin uygulayacağı ihale usulleri; "a) kapalı teklif usulü, b) belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, c) açık teklif usulü, d) pazarlık usulü, e) yarışma usulü" olarak belirtilmiştir. 
 
        Kentsel dönüşüm alanlarında 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlanan ihalelerde; üst yapı ile birlikte ihale konusu imar adalarındaki altyapı hatları da yenilenmektedir. Bu kapsamda amacımız; ihalelerin gerektirdiği teknik, mesleki ve mali kriterleri sağlayan istekliler arasından İdareye en yüksek teklifi verecek isteklinin belirlenmesidir. 
 
        İhaleler Belediye Encümeni tarafından "kapalı teklif usulü" ile 2 aşamalı olarak yapılmakta olup I. oturumda alınan teklif dosyaları öncelikle teknik, mesleki ve mali kriterleri sağlayıp, sağlamadığı; isteklilerin vergi, SGK borç durumu, ihalelerden yasaklı olup olmadığı, belirlenen geçici teminat miktarı, bilanço, ciro, taahhüdü altında devam eden işlerin bilgileri gibi mali verileri ile tamamlanan veya yapımı devam eden işlerine dair teknik bilgileri değerlendirilmektedir. İhalede gerekli kriterleri sağlayan isteklilerin mali tekliflerinin bulunduğu zarf 2. oturumda açılarak İdareye en yüksek bedeli veren isteklinin belirlenmesi için "açık teklif usulü" ile ihaleye devam edilmektedir. 
 
        Bu ihale yöntemi ile Belediye Encümeni, gerekli kriterleri sağlayan isteklilerin vereceği tekliflerin içinden en yüksek teklifi veren istekliyi objektif olarak tespit etmektedir. Bilgilerinize rica ederim.


Kaynak: