02.07.2016 00:38:01
Okunma: 1894
0 Yorum

Mete Gönenç gonencmete@yahoo.com
Sn Mustafa Yılmaz'a

 
Sn MUSTAFA YILMAZ, Milliyet Ege deki  20.06.2016 günlü yazınızı okudum. İzmir Defterdarı olarak, Milli Emlakini da 5,5 sene yönetmiş olmaktan gelen bilgilerimle size katkıda bulunmak istedim.
 
        Bilindiği gibi, kıyılar, yerel yönetimlerin hâkimiyetindeki dolgu alanları dışında, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel müdürlüğü tarafından yönetilir. ”TÜM İNSANLARA AÇIKTIR. HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KAPATILMASI, GİRİŞLERİN ENGELLENMESİ, İŞGAL EDİLMESİ SUÇTUR. VE YASAKTIR” DOLGU alanları ise aynı ilkeler doğrultusunda yerel yönetimlerce yönetilmektedir.
 
        Kıyı Kanunun 6.maddesine göre, Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyılara moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez.
 
            Yine 8.maddesine göre, Uygulama imar planı bulunmayan alanlardaki sahil şeritlerinde, kıyı kenar çizgisinden içeri doğru 100 metrelik alan içinde hiç bir yapı ve tesis yapılamaz. Uygulama imar planı bulunan yerlerde duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici ve çevreyi bozucu etkisi olan atık ve artıklar dökülemez, kazı yapılamaz. Ancak bu alanlarda; uygulama imar planı kararıyla altı ve yedinci maddede belirtilen yapı ve tesislerle birlikte toplum yararına açık olmak şartıyla konaklama hariç günü birlik turizm yapı ve tesisleri yapılabilir. Yine kıyılarda, plajların bakımı için en az 150 m aralıklar ile 6 m. kareyi geçmeyen büfeler yapılabilir. Bunlar da hizmetten yararlanmayandan hiç bir ücret alamaz ve kıyıyı bunlara kapatamaz.
 
       1990 yılında birçok yerde olduğu gibi. ÇEŞMENİN KIYILARI, Ankara’dan yönetilip, haksız işgallere konu olurken, defterdarlığım döneminde, dönemin bakanı Zekeriya Temizel’in talimatıyla, Kanunda düzenlenen hükümlere uymak kaydıyla, Türkiye’ de belki de yerel yönetime yetki devrinin ilk örneği olmak üzere Çeşme ve Alaçatı Belediyelerine kiraya verilmiştir. Yerel yönetimler olanaklarının azlığı nedeni ile bakımını yapamadığı için bu amaçla, kiraya verilmesi ve kiranın %25 ini “MİLLİ EMLAK” a, ödenmesi konusunda izin verilmiştir ve plajların bu, hizmetten yararlanmayanlardan hiçbir ücret alınmaması, yapılacak büfelerin en az 200 metre aralıklı olması,ve plajın tamamının şezlonglarla kapatılmaması sözleşmenin önemli hükümleridir.. Başından beri Alaçatı Belediyesi bu uygulamayı benimsememiş ve katılmamıştır. Tam anlamıyla uygulanabildiği yer ise ILICA PLAJIDIR. Yerel ve merkezi yönetim türlü gerekçelerle başta Altınkum olmak üzere bir çok plajı kısmen de olsa bu uygulamaya dahil etmemiştir.
 
 
 

 

Etiketler:

Yazarın Diğer Yazıları