02.09.2016 16:03:32
Okunma: 1918
0 Yorum

Mete Gönenç gonencmete@yahoo.com
KİMDİR BU FETTULLAH-2

 
Önceki yazımda anlatmaya çalıştığım gibi, Moon Tarikatı, Katolik kilisesi, Masonlar ve, küresel sermayenin tüm çıkar örgütleriyle önemli ilişkileri bulunan FETÖ nün Mahir Kaynak, M.A. Ağca, A.Çatlı, Yeşil,  U.Bin Ladin ve bir çokları gibi tam bir CIA projesi olduğu açıkça bellidir. İlkokulu dışarıdan bitiren bu adamın CIA tarafından eğitildiği açıkça görülmektedir.
 
Fetö’nün asıl yükselişi ise. ABD patentli 12 Eylül darbesinden sonra, başta PKK olmak üzere ülkemizin belası tüm pisliklerin örgütlenmesinden sorumlu Evren-Özal ikilisi döneminde ve, 1983 yılından sonra başlamıştır. Özal döneminde Gülen takipçilerinin örgütlenmesi, okul kurması önündeki engeller kalkmıştır. O güne kadar, üniversiteye girmek için tüm meslek okulu mezunları gibi İmam Hatiplilerde, lise fark derslerinden sınava girmek zorunda iken bu hüküm kaldırılınca, bilinçli olarak, Hukuk-SBF ve İktisat Fakültelerine giren çoğu Fetö’cü bu okul mezunları bu güne kadar tüm devleti ele geçirmiştir. Özellikleri kalmayan diğer meslek liseleri ise işlevini yitirmiştir.
 
Küresel patronların desteğiyle,1991 yılı sonunda Sovyetler Birliği'nin çözülmesinden sonra cemaat vakıf ve şirketleri öncelikle Orta Asya Türk cumhuriyetleri olmak üzere Kafkas ve Balkan cumhuriyetlerinde, ardından Asya ve Afrika ülkelerinde bir nevi misyonerlik faaliyeti yürüten üniversite ve kolejler açtılar. Dünyanın çeşitli ülkelerinde 1000 in üzerinde okul açıldığını düşünürsek bu hizmetin! Önemi kolayca anlaşılır. Ayrıca, küresel güçlerin 1990 ardan sonra parçalayıp küçük lokmalarla yuttukları, eski SSCB ve Balkan ülkelerindeki Müslümanlara yönelik bu ılımlı ve uzaktan kumandalı İslami örgütlenmenin bu süreçteki işlevi ve nasıl finanse edildiği ise çok açık ortadadır.
 
Benimde yeni öğrendiğim şekilde, Fetö’nün yakın dostu olan Çevik Bir’inde aktif rol oynadığı 28 Şubat 1997 sürecinde milli görüşçü Refah Partisi ve Erbakan tasfiyesinden sonra, ILIMLI İSLAM? AKP kurulmuş ve kısa sürede iktidara getirilmiştir. Fetö muhtemelen ilişki kolaylığı ve güvenliği için kendisi ABD ye yerleşirken çoğu Fetö’cü gerici kadrolar ise, bu süreçte sivil-asker tüm devlet kadrolarını doldurmuştur. Fetö nün AKP kuruluşunda ve ABD ile temaslarda aktif rol oynadığı konusunda ise çok ciddi iddialar bulunduğu görülmektedir.
 
Güç kazandıkça dozu azalan önemli tahkiyelerle geçilen 14 yıllık bu süreç sonunda hepinizin bildiği gibi, sahte delillerle, her türlü hile ve pisliklerle ilerici hatta tarafsız kesimler devletten tasfiye edilmiştir. Sonuçta ise,70 yıldır kurulamayan cumhuriyet yıkılmış, devlet mal varlığı dahil yağma edilmiş bu gün itibariyle de harabeye dönmüştür. İzlenen yanlış politikalar yüzünden dış politikada ülkemizin dostu kalmamıştır. Bunlar olurken ilerici, dürüst kadroların neredeyse tamamını yok edilmiş olması ise gelecek adına kaygı vericidir.
 
Küresel sermaye adına bu kadar önemliler beceren bu FETÖ çok mu önemlidir. Bence hiç değildir. Bir kısmını saymaya çalıştığım diğer küresel uşaklar katiller gibi sadece bir simgedir, katildir, pisliktir. Üzülsek de küresel sermaye bunun gibi pislikleri her zaman bulmakta yetiştirmektedir. Sanırım fazla deşifre olmuş ve işlevindi de büyük ölçüde yitirmiştir. Ama yerini dolduracak cemaatler, benzeri örgütler, pislik kadrolar sıradadır.
 
Atalarımızın dediği gibi, önemli olan sivrisinekleri yok etmek değil bataklığı kurutmaktadır. Bataklığı adı ise bellidir.
 
İNSANLIĞIN BELASI KÜRESEL SERMAYE DÜZENİ!
 

 

Etiketler:

Yazarın Diğer Yazıları