17.08.2016 15:02:04
Okunma: 1470
0 Yorum

Mete Gönenç gonencmete@yahoo.com
AHH ÜLKEM VAHH ÜLKEM!

 
Sadece ‘UYARI ‘ için olduğunu düşündüğüm ‘15 Temmuz teşebbüsü’ sanırım semerelerini vermeye başladı. Ülkemizin paylaşılması için kalan eksiklikler için akla geldikçe veya talimatlar geldikçe kapsamı genişletilen ve bir türlü çıkamayan TORBA YASA ya her gün yenisi eklenen maddeler, bana yukarıdaki başlığı attırdı.
 
Şöyle Bir baktığımızda, “Ekonomik büyümeyi canlandırmak” amacıyla hazırlandığı öne sürülen torba yasanın ilgili maddelerinin tam bir karmaşa, denetimsizlik ve rant örneği. Olduğunu görmekteyiz. Yasanın 35. maddesinde özelleştirme adı altında kamu varlıklarının yasal düzenlemeye gereksinim duymaksızın, tümüyle tasfiyesine olanak sağlayacak bir tasarım kurgulanmakta. İlgili madde sayesinde tam 111 adet kamu varlığının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredilerek, herhangi bir yasal düzenleme gözetilmeden ve ihale yasasına da tabi olmadan özelleştirilmesinin yolu açılıyor. Söz konusu kamu varlıklarının arasında TRT, Atatürk Orman Çiftliği, GAP Başkanlığı, Devlet Su İşleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) gibi kuruluşlar bulunmaktadır.
 
Yasada ki diğer düzenleme ise Türkiye Varlık Fonu AŞ. Varlık Fonu ,her türlü bütçe denetiminden uzak, Başbakanlık’a doğrudan bağlı bir kanunlar üstü “şirket”.Kurumlar vergisine ya da Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olmadan çalışacak. Fon,“çılgın” projeler denilen süper! yatırımları finanse edecek. Fona bağlı çok önemli bir diğer yaratıcı düzenleme ise “stratejik yatırım” kavramı. Madde 70 olarak bilinen düzenleme içinde yer alan “stratejik yatırım” kavramı dâhilinde yüklenici firmaların gelirleri kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Yatırıma katkı oranları yüzde 200’e kadar istisna kapsamında değerlendirilecek. Hazine arazisi üzerinde kurulmuş iseler 49 yıllığına bedelsiz tahsis edilecek. Söz konusu işletmelerde çalışanların sigorta primlerinin işveren payı 10 yıl boyunca Ekonomi Bakanlığı’nca karşılanacak; enerji tüketim maliyetlerinin yüzde 50’si, “nitelikli” teknik personelin asgari ücretin 20 misline kadar olan ücretleri devlet tarafından ödenecek. 
 
Ancak bu arada ne “stratejik yatırımların” ne de “nitelikli personelin” tanımları yok yani keyfe keder? Varlık Fonu altındaki tüm bu harcamaların ana kaynağı ise İşsizlik Sigorta Fonu olacak. Dolayısıyla, işsizlik sigortasında biriken fonlar, emekçilerin işsizliğe karşı korunmasından ziyade, sermaye sınıfına doğrudan rant aktarımı için bir araç olarak kullanılacak. 
 
Yasa bir de Varlık Barışı adı altında yeni bir af düzenlemesini getiriyor. Buna göre yurtdışı ve yurtiçi (para, altın, döviz, menkul kıymet vb) tüm varlıkların kayıt altına alınması durumunda vergiden muafiyet sağlanacak ve “nereden buldun” sorusu yok?. Yani kara paralar istendiği takdirde aklanacak!
 
Bilindiği gibi 1923 de kapitalist sistemle kalkınmayı seçtiği için, olmayan sermayedar ve sermaye birikimini yaratmak için halkın sırtından da olsa 1950’lere kadar 1000’lerce kamu teşebbüsü kurulmuştur.1950 de sistemin gerçek sahipleri? İktidara gelmeye başlayınca bu işletmelerin özel ve güzel! Verimli! Ellere devredilmesine başlanmışsa da, her kötülük gibi Evren-Özal la hızlanan özelleştirmeler sonucu 2002 ye kadar, 8035 kuruluş özeleştirilmiştir. 
 
Ecevit’in ABD den ithal bakanı Kemal Dervişin ekonomik programını uygulayan AKP döneminde bu sayı 43058 e çıkmıştır. Elde edildiği söylenen 54 milyar dolar özelleştirme gelirine rağmen ülkemiz ve halkımız ise borçlanmaya devam etmektedir..Ülkenin en büyük şirketi TELEKOM kamudayken sürekli vergi 1.si olurken ,her türlü avantajla çalıştığı  başarılı özel döneminde listede geri sıralara düşmüştür.PETKİM ve çok önemli bir çok şirketin hali de farklı değildir.
 
Bütün bunlar doğal olarak, olmayan muhalefete rağmen yapılmıştır. FETTULLAH teşebbüsünden sonra nedense küfür ü bırakıp, çok yumuşayan! Kılıçdaroğlu’da, sanırım, yandaş firmaların şehri parsellemelerin de son adım diye düşündüğüm göz bebeğimiz fuarımızın pazarlıklarına dahil olarak  İzmir de yandaş firmalarla ‘özel görüşmeler yapmaya başlamıştır.AHHH İZMİR VAHH ÜLKEM!
 

 

Etiketler:

Yazarın Diğer Yazıları