05.12.2016 08:58:59
Okunma: 2300
1 Yorum

Mete Gönenç gonencmete@yahoo.com
SN.NİVENT KURTULUŞ’A CEVABIMDIR

 

Sn. Kurtuluş,’Muhittin Başkan Promosyon’ başlıklı 03.12.2016 günlü yazısında, Çeşme Belediyesinin ticari işletmesi Halk Ekmek’in müşterilerine ekmek satarken, bir de başkanın demeci bulunan Posta Gazetesi ve CHP Çeşme İlçe Başkanlığının politik yayın organı Çeşme Güneşi isimli gazeteyi promosyon olarak verdiğini anlatıyor, özellikle de vergisel açıdan benim fikrimi soruyor.

 
Bilebildiğim kadarıyla Halk Ekmek, Çeşme Belediyesinin iktisadi kuruluşu ÇEŞTUR bünyesinde faaliyet gösteren bir işletmedir. Vergi mevzuatı gereği de kazancı dolayısıyla vergiye tabidir. Burada Başkanın reklamını yapmak, politik yatırımlarının aracı olmak bir ticari faaliyet olmadığından buna ait giderlerin (promosyon gazete alımı) gelirden indirilmesi fiili, vergi suçu teşkil eder. KKEG (Kanunen kabul edilmeyen gider) olarak vergiden indirilmeden şirkete gider yazılması gerekir. Yani tamamı amacı halka hizmet olması gereken şirketin zararı olur. 
 
Bundan da önemlisi..,
 
Belediyeler, Anayasa'mızın 127. maddesi gereğince "mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması" amacıyla kurulan kamu tüzel kişileridir. Kanun koyucu, belediyelerin bu amaçlarını yerine getirebilmeleri için onlara bazı haklar tanımıştır. Bu haklardan bir tanesi de kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında şirket kurabilmeleridir (m.70). Madde gerekçesinde de ifade edildiği üzere bu faaliyet alanları dışındaki şirketlerin tasfiyesi gerekecektir. Bu noktada faaliyet alanları sınırlanan belediye şirketlerinin, vatandaşta da oluşturduğu algı gereğince kamu hizmeti sürdürdüğü söylenebilir.
 
Madde gerekçesinde de ifade edildiği üzere, belediye şirketlerinin kuruluş amacı, halka hizmet ve yine aynı amaçla belediyeye kaynak oluşturmaktır. Nitekim 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince belediyeler bu şirketlere sermayesine ve zararlarına katılarak vatandaşlardan elde edilen gelirlerinden kaynak ayırmaktadır. 
 
Başkanın politik amaçlı kişisel görüşlerini içeren gazetenin veya partisinin politik yerel gazetesini promosyon olarak satın alıp dağıtmak ise kanımızca suç teşkil eden bir davranıştır.. Kısa bir denetimde bile yasalara aykırı bu durumun ortaya çıkarılarak sorumluların zararı tazmin etmeleri ve görevi kötüye kullanmadan yargılanmaları gerekir.
 
Ancak, Çeşme’nin taşı toprağı yolsuzluk mudur? Önce bunu iyi tahlil etmek gerekir! 
 
Örneğin FETO ile resimleri sosyal medyada dolaşan yöneticisiyle pek de kimsenin seyretmediği, yandaş firmaya pazarlanmaya çalışılan EGE TV’ye, Başkan canı istediği zaman sabahın köründe bile gidip konuşma isteğini bastırmaktadır! Bu konuşmaların saati ise binlerce kişiye belediyenin kasasından karşılanan telefon mesajları ile duyurulmaktadır. Aziz Nesin’ inimizin orada vefat etmesini hiç umursamayan Çeşme Belediyesi yöneticilerinin bu güne kadar, sadece festivali dolayısıyla hem yöneticisine hem de Ege TV ye sağladığı kazançlar hakkında birçok söylenti varsa da nedense başka önemli konular gibi bu konuda denetimlerde nedense ele alınmamaktadır?
 
İzmir de, Çeşmede ve birçok ilçede nedense yerel yönetimlere AKP (0) muhalefet yapmakta, görünüşte denetimlerle, konuyu geçiştirmektedir. Özellikle de Alaçatı kıyılarının hep bilinen, yazılan hali ortadayken sorumluların, sebeplenenlerin ortalıkta serbestçe gezip kanunsuzluklarına devam etmesi, ise en büyüğünden başlayarak gizli AKP olduğunu söylediğimiz bu kişilerin kimlerin korumasında olduğunu açıkça göstermektedir.
 
 

Etiketler:

Misafir - 13.12.2016 17:45:20

  • Cesamin Özkan
  • Sayın Mete Gönenç'in mesleki uzmanlığından kaynaklı açıklamaları çok nettir. En önemli vurgusu da CHP yi kullanarak göreve gelmiş olanların asla CHP li olmayıp tam da gizli AKP li olduklarını söylemesidir. Bende her defasında vurgulamışımdır Aziz Kocaoğlu nun öncülüğünde İzmir de AKP-CHP koalisyonu kurulmuş, ancak bu koalisyonun kimyasal analizinden AKP genlerinin çıkmış olduğunu da laboratuvar sonuçlarından almış bulunmaktayız. Çok acıdır ama böyle bir Aziz in bu manevralarına fırsat verilmiş olması başta biz Atatürk'çülerin ayıbıdır. Çünkü Atatürk'ün kurduğu bu partide bu tür unsurların cirit atarak ülke ve millet karşıtı işlerini yapabilmesi ve buna devam edebilmeleri kabul edilecek gibi değildir. Bunun bilincinde olduğumuz için bunların daha fazla dayanılmaz siyasal varlıklarına son verme mücadelemizin önemini daha çok anlamış olmaktayız.
  • Yazarın Diğer Yazıları