11.09.2016 16:55:41
Okunma: 1293
1 Yorum

Mete Gönenç gonencmete@yahoo.com
TARTIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE YÖNTEMİ ÖNEMLİDİR

 
Bilindiği gibi dünyamız ve ülkemiz 35 yıldan fazla bir zamandır, acımasız küresel sermayenin egemenliği altında her geçen gün daha da gericileşmektedir. Bunlar balkanlardan başlayarak ülkeleri ufak parçalara bölerken, yine bunların çıkardığı bölgesel savaşlar ve terörle milyonlarca insan katledilmektedir.
 
Ülkemiz ise 12 Eylül belki de12 Marttan başlayan bir süreçte bu düzene uyum çabaları ile manda olarak şekillendirilmiştir. İşin daha da kötüsü ise 15 yıllık son süreçte asıl darbe toplumsal muhalefete indirilmiş ve tamamen yok edilmiştir. Böylece, devletin tüm aygıtlarıyla yok edildiği bu dönemde AKP’nin oyu %50’lere çıkarken 0 muhalefetle karşılaşılmaktadır.
 
Bence iktidarın yan güçleri olan diğer partileri dışladığımızda en önemli güç ana muhalefet CHP dir. Ancak bu partinin yöneticileri, tam bir suç ortaklığı tavrıyla ve ele geçirebildiği yerel yönetimlerin başta İzmir olmak üzere çoğunluğunda, halktan kopuk yönetimlerle şehirleri yandaş firmalara da peşkeş çekerek tam bir soygun düzeni sürdürmektedir. 
 
Bu nedenle de bu partinin ilerici, dürüst insanların eline geçmesi, olmuyorsa bu insanların ayrılıp dışarıda bekleyen insanlarla ayrı bir parti kurması bence önemli bir görevdir.
 
Benim asıl umutlu olduğum bu düzeni devirebilecek tek güç olarak gördüğüm sol ise 35 yıldır değişmeyen başarısız yönetimleriyle on bindeler deki oylarıyla halkın liderliği, mücadelenin önderliği konumundan çok uzaktadırlar. Bu örgütler içinde yeterli diyalektik eğitim ve tartışma ortamının olmaması kanımca çok önemlidir. 
 
Bölünen partide bile ilkeli ve bilimsel olarak tartışıp doğruyu bulmak yerine susmak, küsmek, kavga etmek da sanırım bunun sonucudur. Yerel seçimlerde bile sosyalizmle feminizmi karıştırıp sadece kadın aday gösterebilen kişilerin bu partilerde hala yönetici olabilmesi ise gerçekten üzücüdür.
 
İşte tam da bu ortamda, kendi görüşlerindeki örgütlere bağlı veya benim gibi bağımsız olarak sosyal medyayı kullanan birçok solcu, ilerici, ulusalcı, aydınlık onurlu, temiz insanımızın kullandığı ve takip ettiği sosyal medyanın ve STK’ların önemi ortaya çıkmaktadır. Birçok kullanıcı, gericiliği, faşizme, küresel düzene karşı görüşlerini ancak burada ve cesurca ortaya koyabilmektedir.
 
Ben ise bazı arkadaşlarımın karşı çıktığı şekilde bu haksız düzeni değiştirebilmek için muhalefet oluşturmanın da çok önemli olduğunu düşündüğümden bu görevi yerine getirmeye çalışıyorum. İşte tam da bu noktada ciddi zorluklarla karşılaştığımı belirtmek isterim. Beni en çok üzen ise çok sevdiğim birçok arkadaşım bu CHP deki iş birlikçilerinin ve soldaki aciz yönetimlerin yarattığı ortam içinde paylaşılanları onaylamak bir yana eleştirme özgürlüğünü bile kullanamamalarıdır.
 
En son İzmir deki pek çok duyarlı insanın umutlandığı KÜLTÜRPARKA DOKUNMA gurubunun panelinde yaşananlar ise bunun önemli bir örneğidir Önceki yazılarımda açıkladığım gibi bu gurubun yönetimine de sızmış düzen savunucuları toplantıyı KÜLTÜRPARKA DOKUNANLARA DOKUNMA PANELİ ne çevirmişler benim konuşma hakkımı gasp ettikleri gibi sayfalarına gönderdiğim konuşma metnini bile yayınlamamışlardır..
 
Bu ortamda üye olabildiğim derneklerinde özgürce konuşabildiğim, gazetelerinde yazılarımı yayınlayabildiğim. özgür zihniyetleriyle iki  yiğit, mücadeleci hanımın yönettiği TEMİZ İZMİR ve EKİNOKS Dernekleri  benim kanımca  gerçek mücadele örgütüdür..Sizleri de bize katılmaya ve gaze-temizi okumaya çağırıyorum.
 

 

Etiketler:

Misafir - 16.09.2016 09:33:53

  • Cesamin ÖZKAN
  • İşin nedeni ve o nedenden kaynaklanan zorluğu 1047 den bu yana cehalet yüklenilmiş bir toplum yapısının oluşudur. Yinede şu anki yapı gidişata dur deme potansiyeline sahip bir yapıdır. CHP nin bu kadar başarısız muhalefet yapısına rağmen % 25 leri yakalamış olması umutların kuvvetli bir potansiyele sahip olduğunun işaretidir. Yapılması gereken toplumsal yapıya uyumlu ve yapının tamamında heyecan yaratacak bir söylem eylem içerisinde olabilmektir. Bunu belki CHP ile yapabilmek olanaklı iken, yeni bir parti ilede yapabilmek olanaklıdır. Ancak dediğim gibi çok radikal söylemlerle ve toplumun her bireyinin damarında heyecan yaratacak bir söylem ve eylemle bu olabilir. CHP bunu yapabilirmi evet yapabilir. Startın nasıl verileceğini size söyleyeyim, İzmirde Aziz Kocaoğlu, Türkiye geneidede bu adama benzer kişileri CHP ilkelerine uyumlu çalışma içerisinde olmadıkları gerekçesi ile partinin kapısının önüne koymak ve altını dolduracak söylem ve eylemlerle yola çıkmaktır. Yoksa iktidar partisinin genleri ve ilkeleri ile çalışan muhalefet yapıları muhalefeti asla iktidara taşıyamazlar.
  • Yazarın Diğer Yazıları