Meclis Çalışma Yönetmeliğine..,

22 Ekim 2021 Cuma , 20:23
Okunma: 1329
0 Yorum

Uygun mu?

 

Karşıyaka belediyesi,

Ağustos ayında,

Meclis Gündemine gelen,

Bilfen Planlarını,

Ekim ayında da meclis gündemine bıraktı,

Gündeme Bakış haberinde yer alan;

“Karşıyaka Belediyesi'nden Bilfen Okulu planıyla ilgili flaş karar! 

Karşıyaka Belediyesi, Atakent Mahallesi’nde bulunan Bilfen Eğitim Kurumuna ait arazinin planlarını “Beklemeye” aldı. İmar komisyonu Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubelerinin açtığı “Yürütmeyi durdurma” davalarının sonuçlanana kadar planların komisyonda kalmasına karar verdi. “

Basına yansıyan haber Ağustos ayının meclis sonrasında yer almıştı,

Eylül meclis gündeminde;

6-(PLAN ve PRJ MDR. -33491) Mülkiyeti Bilfen Eğitim Kurumları Yatırım Ortaklığı A.Ş’ye ait, tapunun Şemikler Mahallesi 9846 ada 1 parselinde yer alan ve yürürlükte bulunan 18.09.1986 onama tarihli T.E.K.B. Bostanlı Revizyon İmar Planı’nda “E=1.00” yapılaşma koşullu “Sosyal Tesis ve Spor Alanı” kullanımında olan taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.05.2021 tarihli Belediye Meclis Kararı ile kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile “Özel Eğitim Alanı” ve “Park” olarak düzenlenmesine istinaden 9846 ada 1 parselin Y ençok:4 kat “E=1.30” “Özel Eğitim Alanı” ve “Park” alanı olacak şekilde düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili önergenin; konuyla ilgili açılan dava sonucunun beklenebilmesi için gündemde bırakılmasının, oybirliğiyle kabulü hakkında İmar Komisyonu Raporu.

Ekim meclis gündeminde;
 
VI.BİR ÖNCEKİ MECLİS TOPLANTISINDA GÜNDEMDE BIRAKILAN ÖNERGENİN GÖRÜŞÜLMESİ 
1-(PLAN ve PRJ MDR.-33491) Mülkiyeti Bilfen Eğitim Kurumları Yatırım Ortaklığı A.Ş’ye ait, tapunun Şemikler Mahallesi 9846 ada 1 parselinde yer alan ve yürürlükte bulunan 18.09.1986 onama tarihli T.E.K.B. Bostanlı Revizyon İmar Planı’nda “E=1.00” yapılaşma koşullu “Sosyal Tesis ve Spor Alanı” kullanımında olan taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.05.2021 tarihli Belediye Meclis Kararı ile kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile “Özel Eğitim Alanı” ve “Park” olarak düzenlenmesine istinaden 9846 ada 1 parselin Y ençok:4 kat “E=1.30” “Özel Eğitim Alanı” ve “Park” alanı olacak şekilde düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili önerge.

Meclis uygulama yönetmeliğinde komisyonlardan gelen bir maddenin,

Mahkeme kararı sonrası karara bağlanması doğru mu?

Meclis çalışma yönetmeliğine uygun mu?

Mahkeme YD Kararı verirse reddedilecek,

Mahkeme YD Kararı vermezse reddedilmeyecek mi?

Konuyla ilgili yazacaklarımız olacak.


Kaynak: