KOCAOĞLU DOĞAL MECLİS..,

19 Ekim 2020 Pazartesi , 19:42
Okunma: 4640
0 Yorum

Üyesi değil miydi?

 

“İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, kalp krizi sonucu ölen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’nın yerine, oy çokluğu ile CHP'li Bornova Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu seçti.”
 
Haberini sizlerle paylaştık,
 
Rahmetli Piriştina’nın ölümünden sonra, büyükşehir belediye başkanlığına Bornova belediye başkanı olan Aziz Kocaoğlu büyükşehir belediyesi meclis üyelerinin seçimiyle belediye başkanı oldu,

Ancak Aziz Kocaoğlu büyükşehir belediyesinin DOĞAL MECLİS ÜYESİ idi,
 
İlçe belediye başkanları büyükşehir belediyesinin doğal meclis üyesi sayılır,
 
Yasa da aynen şu ifadelerle yer almış,
 
“ilçe belediye başkanları da büyükşehir belediye meclisine doğal üye sıfatıyla katılırlar.”
 
Adana Büyükşehir eski Belediye Başkanı Aytaç Durak görevden alınmasından sonra,
 
Basında çıkan haberlere bir bakalım,
 
“Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın Geçici Olarak Görevden Alınmasının Ardından Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Mahmut Çelikcan'ın Vekil Olarak Seçilmesine İtirazda Bulunup En Merkez Kazandığı Belediye Başkan Vekilliği Seçimine Yaptığı İtirazı Mahkemece Kabul Edilip, Seçimle İlgili 'yürütmeyi Durdurma' Kararı Aldıran Avukat Yusuf Akıncı, Çelikcan'ın Hukuksal Olarak Göreve Devam Etme Olanağının Kalmadığını ve Derhal Makamı Bırakarak Meclis Başkan Vekiline Teslim Etmesi Gerektiğini Savundu..,”
 
Yüreğir Belediye Başkanı da belediye meclisinin doğal üyesi idi,
 
Adana 2. İdare Mahkemesi kararında,

''Adana 2. İdare Mahkemesi Başkan Vekili olarak Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ın seçilmesine ilişkin Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.04.2010 tarih 46 sayılı kararının 5216 sayılı kanunun 17/2 maddesindeki ilçe belediye başkanlarının başkanvekili olamayacağı ilgili kanun maddesinin açık olduğu gerekçesiyle 04.05. 2010 tarihinde oy birliği ile yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.'' denildi.
 
Bu karar üzerine,

“Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Çelikcan, görevini bıraktığını açıkladı.”
 
Cimer kurumadan önce Aziz Kocaoğlu’nun belediye başkanlığı yasa ve mevzuata uygun mu değil mi sorularımıza yanıt alamamıştık,
 
Mayıs 2020 tarihinde sorularımızı tekrar sorduk,
 
Bugün yanıt geldi,
 
Cimer üzerinden sorduğumuz soru ve cevabı paylaşalım, yazımıza yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz.
 
Sayın Yetkili
 
Büyükşehir belediye başkanının ölümü ya da görevden alınması sonrası,
 
1-Yerine belediye meclis üyelerinden biri geçer hükmüne göre belediye meclisinin doğal meclis üyeleri arasından yani ilçe belediye başkanları arasından seçim yapılabilinir mi?
 
2-Büyükşehir belediye meclisi Madde 12- ye göre Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir. Hükmünden yola çıkarak doğal meclis üyeleri arasından seçim yapılamaz mı?
 
3-Geçmişte Adana belediye başkanı görevden alınınca Yüreğir belediye başkanının meclis tarafından seçilmesi doğal meclis üyesi olması sebebiyle mi seçim iptal olmuştur?
 
Yukarıdaki sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını talep ediyorum

 

aşvuru hareketleri için tıklayınız.
 27.05.2020 21:49 tarihinde internet üzerinden başvuru alındı.
 15.06.2020 16:04 tarihinde CİMER tarafından İÇİŞLERİ BAKANLIĞI tarafına sevk edildi.
 15.06.2020 17:37 tarihinde İÇİŞLERİ BAKANLIĞI tarafından ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI tarafına sevk edildi.
 17.06.2020 13:53 tarihinde ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI tarafından ADANA VALİLİĞİ tarafına sevk edildi.
 13.07.2020 09:42 tarihinde ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI > YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından cevap yazıldı.
Cevaplar:

Başvurunun 1.maddesinde “Büyükşehir Belediye Başkanının ölümü ya da görevden alınması sonrası yerine belediye meclis üyelerinden biri geçer hükmüne göre belediye meclisinin doğal meclis üyeleri arasından yani ilçe belediye başkanları arasından seçim yapılıp yapılmadığı sorulmaktadır.”

 Başvurunun 1.maddesine cevaben; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 17.maddesinde “Büyükşehir Belediye Başkan vekili, Belediye Kanundaki usullere göre belirlenir. Ancak, büyükşehir kapsamındaki ilçe (…) belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz.” ibaresi bulunmaktadır.
 
 Başvurunun 2.maddesi de aynı şekilde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 17.maddesi kapsamındadır.
 
 Başvurunun 3.maddesinde belirtilen “geçmişte Adana Belediye Başkanı görevden alınınca Yüreğir belediye başkanının meclis tarafından seçilmesi doğal üyesi olması sebebiyle mi seçim iptal olmuştur.” Sorusuna cevaben Adana 2.İdare Mahkemesinin 08.10.2010 tarihli ve 2010/517 E. – 2010/1097 K. sayılı kararı doğrultusunda seçim iptal olmuştur.
 Bilgilerinize sunulur.
 


Kaynak: