Kılıçdaroğlu,ne diyor..,

21 Ağustos 2019 Çarşamba , 21:15
Okunma: 1773
0 Yorum

İzmir Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor!!!

 

Kemal Kılıçdaroğlu meydanlarda, TV kanlalarında,

“Bütün belediyelerden şeffaf bir yönetim istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, “Her zaman hesap verebilir olun. Gerekirse bağımsız denetçilerle kendinizi denetlettirin” dediği belirtildi. Sivil toplum örgütlerinin yönetime katılımının sağlanmasını isteyen Kılıçdaroğlu..,”
 
Biz Kılıçdaroğlu’nun çağrısına STK olarak ses verdik,
 
Ne yazık sorularımıza garip bir şekilde yanıtlandı,
 
Önce sorularımızı sizlerle paylaşalım,
 
Sn Yetkili 
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Aziz Kocaoğlu’nun belediye başkanlığı yaptığı süre içerinde, aşağıda ismi olan kişilerin bulunduğu makamdan ve belediye şirketleri yönetim kurulu üyeliklerinden toplam ne maaş almaktaydılar? 
 
1-Basın Danışmanı Reşat Yörük 
 
2-Özel Kalem Müdürü Levent İşler 
 
3-Genel Sekreter Pervin Şenel 
 
4-Zeliha Gül Şener 
 
5-Eski Genel Sekreter Yardımcısı İzsu Genel Müdürü Fügen Selvitopu 
 
Yukarıdaki sorularım Bilgi Edinme Yasasına uygun sorulardır, benim vergilerimden ödenen paraların net tutarını öğrenmek hakkımdır.
 
Gelen yanıt,
 
         1901628212 nolu başvurunuzda yer alan taleplerinizle ilgili olarak; 
        4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun Özel hayatın gizliliği başlıklı 21 inci maddesinde “Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.” hükmü gereği talebiniz karşılanamamıştır.
         Bu yazıya karşı mezkur Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında kararın tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebileceğiniz ya da 2577 sayılı Kanunda belirtilen süreler içerisinde İdare Mahkemeleri nezdinde dava açabileceğiniz hususlarını bilgilerinize rica ederim.
 
Bizim sorularımızda kişilerin, sağlık bilgisi sorulmadı,
 
Özel ve aile hayatına ilişkin sorular olmadı, örneğin kaç kere evlendi, boşandı vb sorular da sormadık,
 
Bu kişilerin şereflerine ilişkin sorular sormadık,
 
Mesleki değerlerini de sorgulamadık,
 
Bu kişiler bizlerin ödediği, vergilerden kaç para alıyorlar dedik,
 
Açıklanması halinde, ödenen tutarlar YOK ARTIK dedirdetecek boyutta olduğu için mi yanıtlan mıyor?
 


Kaynak: