İstinye Park Planı..,

17 Eylül 2018 Pazartesi , 20:13
Okunma: 2218
0 Yorum

Tekrar onandı!

 
İstinye Park ile ilgili sorumuza Balçova Belediyesi tarafından cevaplandı,
 
Önce sorularımızı paylaşalım, sonrasında gelen cevabı,
 
 
Sn yetkili 
 
Aşağıdaki sorularımın İzmir Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, Balçova Belediyes ve 5393 sayılı büyükşehir kanununa göre denetleme göreviyle İzmir büyükşehir belediyesi tarafından cevaplanmasını istiyorum. İzmir'in Balçova ilçesi Üçkuyular bölgesinde inşaatı devam eden, İSTİNYE PARK’ın planının önce bölge halkı tarafından açılan dava sonucunda iptal oldu. Plan iptali sonrasında Şehir Plancıları Odası’nın açmış olduğu dava neticesinde 2. Kez iptal oldu 
 
Aşağıdaki 1. Ve 2. Sorularımın Balçova belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yanıtlanmasını istiyorum. 3.4. 5. Sorularımın da çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yanıtlanmasını istiyorum 
1- İki plan iptali olmasına karşın İstinye Park inşaatı hangi yasa ve yönetmeliğe göre inşaatı devam etmekte? 
 
2- Yargı kararları bekletilmeksizin uygulanma hükmü neden uygulanmadığının net açıklaması 
 
3- Planı iptal olan yerin ÇED’i iptal olması gerekmez mi? 
 
4- “İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi 6165 ada, 8 parsele (eski 1 parsel) ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı, Bakanlığımızın 09.07.2018 tarihli ve E.120212 sayılı Olur’u ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ile 644 sayılı KHK hükümleri uyarınca Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.” Bu plan nasıl kamu yararına göre planlanmıştır. Kamu yararı gerekçeleri nedir? 
 
5- Çevre ve Şehircilik ÇED şube tarafından inşaat izlenmekte midir, ekli resimler incelediğinde izlenmediği anlaşılacaktır.
 
 

Sayın NİVENT KURTULUŞ,

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ ne 30.07.2018 tarihinde yapmış olduğunuz 1801345060 sayılı başvurunuz 17.09.2018 tarihinde İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevaplanmıştır:

 

          İlgi dilekçeniz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne başvurarak, Belediyemizden, İlçemiz sınırları içinde yer alan Üçkuyular bölgesindeki İstinye Park planının iptal olduğu, hakkında 2 ayrı davada iptal kararı olmasına rağmen inşaatın hangi yasa ve yönetmeliğe göre devam ettiği, yargı kararlarının bekletilmeksizin uygulanma hükmünün neden uygulanmadığı konularında bilgi istenilmiştir.
 İlçemiz, 6165 Ada, 1 Parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Mahkeme kararlarI ile iptal edilmiş ve aynı taşınmaz için, Bakanlık tarafından 09/07/2018 tarihinde 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 17.08.2018 tarih ve E.146686 sayılı yazısında, 09/07/2018 tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planının, ilan-askı sürecindeki itirazların reddedilerek Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararname ile kesinleştiği ve planlara ilişkin uygulamaya dair işlemlere başlanabileceği hususu belirtilmiştir.
 Kesinleşen 09/07/2018 tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile getirilen yapılaşma koşulları incelendiğinde, parselin durumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS ve kullanım kararı gibi plana ait kararlar ile iptal edilen 08/07/2015 tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile getirilen kararların aynı olduğu, imar durumunda herhangi bir değişikliğin olmadığı tespit edilmiş olup, bu yönde mevcut inşaat, yapı ruhsatı doğrultusunda devam etmektedir.
 

 


Kaynak: