İhaleden sonra mı, istasyon..,

2 Eylül 2019 Pazartesi , 20:34
Okunma: 2391
0 Yorum

yerleri aklınıza geldi?

 

İzmir Büyükşehir Belediyesinde askıya çıkan plan,
 
"HRS 4. AŞAMA FAHRETTİN ALTAY - NARLI DERE KAYMAKAMLIK ARASI YAPIM İŞİ" KAPSAMINDA GÜZEL SANATLAR İSTASYONU CİVARINDAN NARLIDERE KAYMAKAMLIK İSTASYONU CİVARINA KADAR OLAN KESİMİNİN İMAR PLANINA İLAVE EDİLMESİNE YÖNELİK NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU"
 
PLAN ÖNERİSİNİN KONUSU
 
"İzmir HRS 4. Aşama Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi" kapsamında projelendirilen güzergahın ve istasyon yerlerinin; mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenmiş olan Güzel Sanatlar İstasyonu civarından Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu civarına kadar olan kesiminin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilave edilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği."
 
PLANLAMA ALANI

"İzmir HRS 4. aşama güzergahı Narlıdere İlçesi kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi ile Kaymakamlık arasına isabet etmekte olup, çevre yolunun güney kesimindeki meskun bölgede yer almaktadır."
 
Narlıdere Metro İhalesi yapıldı,
 
Yer teslimi yapıldı,
 
Hatta inşaat alanında onaysız TAŞERONLAR yer aldı,
 
Metro çalışmalarında, bir canımız öldü,
 
Şimdi de ihalesi yapılmış yer için bir plan askıya çıktı!
 
Ya imar planı onay aşamasında, ihalede esas alınan plan değil de oldukça farklı bir plan onaylanırsa,
 
Ne olacak?
 
Zorunluluk varsa tadilat önerisi getirilebilir. 
 
İhaleye çıkmadan evvel istasyon yerlerini mi unuttunuz?
 
Ya plan onaylanmazsa ne olacak?
 
Kamu İhale Kanunun 62. Maddesini bir hatırlatalım istedik,
 
 
KAMU İHALE KANUNU
 
İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar            
 
MADDE 62. -

c) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile, işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir.  Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. 


Kaynak: