Genel Sekreter imzalı yazıda..,

23 Mart 2020 Pazartesi , 20:26
Okunma: 2275
0 Yorum

sorularımız yanıtlanmadı!!!

 

 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi Edinme Birimine yapmış olduğumuz başvuru yanıtsız kaldı,
 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Dr Buğra Gökçe imzalı yazıda, 
 
“..,Kurum ve kuruluşlar; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler” hükmü gereği talebiniz karşılanmamıştır.”
 
Cevabın tamamını yazımızın sonunda paylaşacağız,
 
Cevaplanmayan sorularımız neydi bir de ona bakalım,
 
1- İzmir büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer göreve geldiği günden bugüne hangi ülkelere gitmiş ve belediyenin kasasından kaç para çıkmıştır?
 
2- İzmir Büyükşehir Bürokratlarından hangileri kaç defa yurtdışına çıkmış ve belediyenin kasasından kaç para çıkmıştır?
 
3- Aziz Kocaoğlu 2 dönem belediye başkanı olduğu tarihlerde kaç defa yurtdışına çıkmış ve belediyenin kasasından kaç para çıkmıştır?
 
4- Aziz Kocaoğlu döneminde ki bürokratlar kaç defa yurtdışına çıkmış ve belediyenin kasasından kaç para çıkmıştır?
 
Hangi maddedeki sorularımızın analizi yapılacak?
 
Bu sorularımızın yanıtlanmaması için iki sebep olabilir,
 
1- Aziz Başkan 2,5 dönemde çok az yurtdışı seyahatine çıktığından olabilir mi?
 
2- Tunç Soyer bir yılı doldurmadan çok seyahate çıktığından olabilir mi?
 
3- Yurtdışı seyahatleri için belediyenin kasasından çıkan bedelin çokluğundan olabilir mi?
 
BEDK itirazımızı yapacağız,
 
Yazımızı sonlandırırken kurumlardan istenmeyecek bilgiler neymiş bir ona bakalım,
 
IV- KURUMLARDAN İSTENEMEYECEK BİLGİLER
 
Bilgi edinme başvurusuna konu olsa dahi kamu kurum ve kuruluşlarınca başvuru sahiplerine verilemeyecek olan bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkının istisnalarını oluşturmakta olup, bunlar 14 başlık altında toplanabilir[3].
 
Açıklanması hâlinde devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler. (BEHK Md.16)
 
Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler. (BEHK Md.17)
 
Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler. Ancak, bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir. (BEHK Md.18)
 
Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idarî soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde;
 
1. Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak,
 
2. Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak,
 
3. Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek,
 
4. Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek,
 


Kaynak: