04.03.2018 18:18:40
Okunma: 801
0 Yorum

Dr.Mustafa Yuluğ
KAPİTALİZM

 
DÜNYA HALKLARININ DOLANDIRILMASINDA SON 'TREND'LER
 
Hızlı nüfus artışı: Yoksul ülkelerde, özelikle de yoksul ve kırsal kalabalıklarca 'realize edilen' kalkınmayı aksatıcı bu 'ayak bağı' ile sermaye egemenliğinin görevlileri (Dünya Bankasının bile epey bir nüfus planlaması projeleri mevcuttu) savaşım içindeydiler, ta ki Sovyetlerin dağılmasına kadar.
 
Bu olay öncesinde iki blok arasında kalkınma felsefesinin etkililiği alanında da bir rekabet vardı çünkü. Rakibin yumuşamasından sonra yoksul halkları 'meşgul etme' açısından süper etkili çok çocuk üretme eylemine özgürlük getirildi, yüce sermayenin 'zımni' direktifleriyle... Ayrıca da kapitalizmin sömürü 'hiyerarşisi' (En altta kadın ve çocukları bırakarak) daha bir somutlaştırılmış oluyordu.
 
Saydamlık: Dünyanın görkemli yolsuzluk uygulamaları sömürgeci ülkelerde ortaya çıkmaktadır. Bu yönde en iyi örnek de Başkan Eisenhower'in belirttiği silah sanayicileri ile silahları kullanacaklar arasındaki bütünleşme'dir.   (Industrial/Military Complex)'. Bir başkası uyuşturucu 'lojistiği' içindeki güvenlik elemanlarının 'statüsü' olabilir. Kapitalist ülkelerde yüksek yönetici rantları yapısal olarak karşılanır. Egemenlik yoksul ülkelerin avantacılarını, saydamlık gösterileriyle baskı altına alarak, rüşvet taleplerini düşürmeye çalışmaktadır.
 
Doların değeri: Hollanda merkezli Rabobank, yayımladığı raporda, eylül ayında Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin bozulmaya başlaması ve Türkiye'den sermaye çıkışlarının hızlanmasıyla TL'nin dolar karşısında epey bir gerileyeceğini ileri sürdü.
 
Banka bunun böyle olmasını istiyor da ondan böyle konuşuyor. Dünyanın bütün dolar goygoycuları doların değerini yüksek tutmak için, her zamanki gibi, canla başla çalışıp yoksul halkları, zenginler adına, insafsızca vergilendirmeyi sürdürüyorlar.

Mustafa Yuluğ
 

 

Etiketler: