14.9.2018 20:46:11
Okunma: 539
0 Yorum

Dr.Mustafa Yuluğ
EMPERYALİZM DERSİ

 
BÜTÜN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN ZORUNLU İKİ YARIYILLIK EMPERYALİZM DERSİNİN BAZI KONU BAŞLIKLARI
 
-Dünyamızın büyük bölümünün egemeni büyük küresel şirketler, küresel mafya ve derin devletin tanıtılması,
 
-Küresel egemen sınıf ile ezilen sınıf, ayrıca da, egemen sınıf oluşumları arasındaki başlıca çelişkiler,
 
-Egemenliğin taşeron, besleme, ajan, kışkırtıcı, terörist, kamikaze, paralı asker, toptancı ve perakendeci katil, istihbaratçı ve beyin ayarlama devinimleri (medya, kültür ve eğitim/öğretim kurumları, özellikle sinema ve roman, akıllı telefonlar, siber saldırı merkezleri...) örgütleme faaliyetleri,
 
-Büyük bilim insanı Oktay Sinanoğlu’nun eğitim/öğretimin kesinlikle Türkçe olması gerektiği, ileri toplum mühendisliği yöntemleriyle ABD’de dünyanın en cahil halkının yaratılmış olduğu gibi savlarının analizi,
 
-Egemenliğin nitelikli kalpazanlardan oluşan finans kurumları ve faaliyetleri, özel hesaplar, vergi cennetleri, rüşvet ve yolsuzluk zulaları, para ‘manipülasyonları’, faizcilik, küresel kumar ve yoksul halkları soyma merkezleri,
 
-Böl ve yönet ilkesi nedir, nasıl uygulanıyor, bu yönde inançlar nasıl değerlendiriliyor, gençler birbirini öldürmeye nasıl sevk edilebiliyor,
 
-Adam satın alma yoluyla direnç ve devrim odakları nasıl sıfırlanıyor (Örneğin Sovyetler Birliği'nin dağıtılması, buna karşılık Küba ve Çin'de niçin başarılı olunamadığı),
 
-Egemenlik odakları hileli ve zararlı ürün üretimi ve dağıtımı yoluyla insanlığı nasıl dolandırıyor, çevreyi hızla kirleterek dünyanın sonunu nasıl getiriyor,
 
-Egemenlik çemberi içinde kalan Hindistan ile bağımsız Çin'in iktisadi kalkınma açısından karşılaştırılması,
 
-Silah üretimi ve dağıtımının egemenlik açısından vazgeçilemez önemi,
 
-Uyuşturucu üretimi ve dağıtımının egemenlik açısından yaşamsal önemi,
 
-Taşeron ülkelerin bilim ve teknolojiyi gerektiğince kullanabilmesi nasıl engelleniyor,
 
-Milliyetçilik, muhafazakarlık, ulusalcılık, etnikçilik, solculuk, sağcılık, ahlak, bütün inançlar ve bu arada cemaatler, tarikatlar, demokrasi, sosyal demokrasi, özgürlük, hukukun üstünlüğü, insan hakları, siyaset, sivil toplumculuk, savunma gibi kavramlar, soyut içeriklere kavuşturularak, öncelikle de tümünün üretim ve hakça dağılımı ile ilişkileri yok sayılarak, nasıl egemenlik yönünden işlevsel hale getiriliyor,
 
-Okumuşların kritik çoğunluğunun yapısal konularda zır cahile dönüştürülmesi nasıl sağlanıyor,
 
-Sevgiye ve ahlaka dayalı bir küresel devrimi hangi kategorideki gruplar gerçekleştirebilir.
 
Gerisinin de sunumu sürdürülecek... 
 
Mustafa Yuluğ
 

 

Etiketler: