02.03.2018 10:37:05
Okunma: 942
0 Yorum

Dr.Mustafa Yuluğ
Ahlaki ve insancıl değerler

 

SERMAYE EGEMENLİĞİ DİNSEL ÖRGÜTLERE NİÇİN KAPİTALİZM KANKALIĞI STATÜSÜ KAZANDIRDI

Bir köşe yazarımız, dünyada en çok okunan kitaplar listesinde Komünist Manifesto'nun başı çektiğini, aynı listede yine ön sıralarda Kuran, İncil, Tevrat gibi din kitaplarının bulunduğunu, bu durumun insanların siyasal devrim ekseninde hareketlenme arzusu yanında dinlerin sağaltıcı etkilerine de sığınmak istediğinin bir göstergesi olduğunu ileri sürüyor (Güray Öz, Cumhuriyet, 23 Şubat 2018). 
 
Kapitalizm, sosyalist rekabetin başladığı andan itibaren dinleri yedeğine almaya başlamıştır. Bunun da nedeni vahşi kapitalizmin sosyalizme karşı kullanacağı ahlaki değerlerinin mevcut olmamasıdır (Homo Economicus’un avanta azamileştirme dışında bir amacı yoktur). 
 
Ahlaki ve insancıl değerler Hıristiyanlığın kalkan olarak kullanılması yoluyla cepheye sürülmüştür. Garaudy gibi yazarların da vurguladığı üzere soğuk savaş, aslında, her ikisi de ahlaki değerler üzerinde devinen Komünizm ve Hıristiyanlık arasında cereyan ediyordu. 
 
1990’lardan sonra kapitalizm öteki dinleri ve bu bağlamda İslam’ı da, mümkün olduğunca, yedeğine almaya çabalamıştır. Bunun için İslam ülkeleri yöneticiliklerine uhrevi bilgilerle pratik ve söylemi içselleştirmiş yöneticilerin iteklenmesi fazlasıyla yeterli olmuştur.
 
Şu anı epey açıklayıcı olacak: Çocukluk çağımızda mahallemizde buzdolabı olan tek bir aile yaşıyordu. Kabul günlerinde içtiği soğuk şeylerden etkilenen Annem, bu ailenin ne denli akıllı insanlardan oluştuğunu savununca Mülkiye’de okuyan ağabeyimizin tepkisi ile karşılaşırdı. Annemiz zenginliğin nedeni olarak ‘Allah onlara yürü ya kulum demiş’ derdi. Böylece Allah’a gelir ve servet dağılımında başat rol atfedilince kullara bir itiraz olanağı bırakılmamış olurdu. 
 
Ancak, böylece, bu denli dolandırıcıya, uyuşturucu, silah ve kaynak kaçakçısına, paralı askerlere, toptancı ve perakendeci katillere, mafyaya, derin devletlilere, kalpazanlara, rüşvet ve yolsuzluk ‘erbabına’… da mı Allah ‘yürü ya kulum’ demiş oluyor acaba…
 
Cemaat, tarikat türü örgütlenmeler de bu doğrultudaki temel uygulamalar arasında… En babalardan biri de ‘Evangelizm’. Bu örgüte dahil olmayanların İngiliz ordusunda pek yükselemeyeceği haberini BBC verdi vaktiyle…
 
Mustafa Yuluğ  
 

Etiketler: