15.02.2018 21:23:47
Okunma: 906
0 Yorum

Dr.Mustafa Yuluğ
ABD (1)

 

ABD halkı ve ülkesinin temel özelliklerinden bazıları (genç kuşakların bilgilerine sunulur)
 
-Başkanını kim vurdu ya götürebilmiş ülke,
 
-En çok uyuşturucu ithalatı yapılan, elden geçirilen, kullanılan ve 'lojistiğin' saat gibi gerçekleştiği ülke,
 
-Doların statüsü ile borca dayalı olarak müreffeh yaşamını sürdüren halkın bir bölümü (putın’in lafı),
 
-Sokakta yaşayanların, sosyal güvenlikten yararlanamayanların (sağlık ve eğitim dahil)  nüfusa oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri,
 
-İnsanlar birbirini daha bir 'güzel' öldürsünler diye hem silah arge’si ve hem de silah ihracatında dünya lideri ülke,
 
-Erişkin yurttaşlarının eksiksiz tepeden tırnağa silahlı olduğu tek ülke,
 
-(Vaktiyle bir savcı demişti) dünyada en çok kirli para aklayan ülke, havadan sudan büyük paralar (satın alma güçleri) yaratan ülke,
 
-En çok savaş çıkaran ve savaşa taraf olan ülke,
 
-Mafyanın, derin devletin ve şirketlerin en güçlü olduğu ülke,
 
-Ülke yasama organları ve yönetiminin genelde 'özel fonlar’ ile belirlenip desteklendiği ülke,
 
-Dünya yöneticilerini en geniş biçimde inha ederek atayan ülke,
 
-Sosyal bilimleri, zenginlerin çıkarına, bilim olmaktan çıkarıp beyin yıkamacılığına dönüştüren ülke,
 
-Sinema, edebiyat ve öteki sanat ve kültür dallarını, egemenlik adına, baştan yaratan ülke,
 
-İnanç örgütleri ve egemenliklerini, kapitalizmin kankaları olarak 'silme' nemalandıran, yaşatan ülke (Suudi Arabistan örneği yeter. İsrail de bir inanç devleti mi…),
 
-(Oktay Sinanoğlu) dünyanın en cahil halkı. Dünya halklarına cehalet ihraç eden ülke. En etkili biçimde sömürülen halk (bir istatistiğe göre siyah ağırlıklı erkek yoksul nüfusun yüzde 20’si ya hapse girerek ya da öbür tarafı ziyaret nedeniyle kayboluyor).
 
-İnsan lehine her türlü hareket ve devrime şiddetle karşı çıkan ülke (yolsuzluk etkisiyle Sovyetler birliği dağıldı da Nuke'larla buharlaşmaktan kurtulduk o zaman). Halkların ezilmesine yönelik darbeleri, yönetimleri, kıyımları, paralı/parasız askerleri destekleyen temel ülke (Küba’yı nasıl oldu da benzetemediler, anlaşılır şey değil),
 
-Bütün küresel avantacıların, dolandırıcıların... (paralarını da yanlarına alarak) sığındığı ülke,
 
-İçinden çıkan eşkıya ile insanlığa karşı eylemlerine, aşırı bireyselleşme ve cahilleşme dolayısıyla, 'gık' diyemeyen halk,
 
- Dünyada en yüksek oranda obez'i olan halk,
 
-Üretiminin büyük bölümü dolandırıcılığa dayanan ülke (dr. Mercola: tavukları antibiyotikle büyüterek insanlığın canına okuyorlar), 
 
-Dünya yöneticilerini üniversite ve öteki eğitim/öğretim, beyin ayarlama ve medya kurumlarıyla süper üretim cahiline dönüştüren ülke,
 
-Silah hareketleri, askeri paktlar ve başka yollarla öteki ülke korumalarını kendi korumalarıyla epey bir birleştirebilmiş ülke,
 
-(Eısenhower) silahlı kuvvetleri ile silah sanayicilerini başarıyla bütünleştirmiş ülke,
 
-Öteki ülke yönetimlerini en geniş biçimde 'manipüle' edebilen ülke,
 
-Şeçimle yönetici olanların lafının en az geçtiği ülke. (eşgüdüm yoksulu şirketler, mafya ve derin devletin ‘özerk’ olarak her biri ve alt bölümleri kendi eylemini planlayıp yürütebiliyor. bu gerçeği algılayamayanlar, Suriye’de olup biteni de anlayamıyorlar sanki).
 
Çok güzel, çok sevimli ve kibirsiz insanları, büyük entelektüelleri, sanatçıları, mimar ve mühendisleri, araştırmacıları, uzmanları da içeren halk. dünyanın en güzel kitaplıklarını, müzelerini, galerilerini, konser salonlarını, kentlerini, kırsalını, yerleşimlerini ve evlerini de içeren ülke…
 
Dahası var ama saymakla bitirilecek bir şey değil. gerisi sonra...
 
Mustafa Yuluğ

Etiketler: