29.10.2017 21:41:03
Okunma: 1515
0 Yorum

Defne Gönenç
Maden Kazaları

 

Şırnak'ta, 17 Ekim'de 8 maden emekçisinin yaşamını yitirdiği kazanın yankıları sürüyor. Yaşanan kaza ile beraber maden sektöründeki denetimsizliğin ne boyutlara ulaştığı ve bu durumun doğurabileceği sonuçlar bir kez daha gözler önüne serildi.

 

Kazanın yaşandığı maden, 2007-2013 yılları arasında rödovans sözleşmesi (maden ruhsatı sahibinin işletme hakkını 3. kişilere devretmesi) ile çalıştırılmış. 2013 yılında Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından iş güvenliği riski nedeniyle kapatılmış. Bu sebeple, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na, maden ocağında yapılan işlemler ruhsatsız. Ocağın kaçak çalışıyor olması için yaşanan felaketin ciddiyetini daha arttırır. Devlet denetimleri niçin ciddi biçimde gerçekleştirmiyor, ruhsatsız üretime niçin izin veriliyor, göz yumuluyor?

 

Yaşanan kaza aslında kuralsızlığın, denetimsizliğin, neoliberalizmin kazasıdır. Özelleştirme, taşeronlaştırma, esnekleştirme ve kuralsızlaşma organizasyon eksikliğini toplayın. Politikalar kâr ve satış ile arttırma ve maliyet düşürme amacına endekslendiği bir düzende insan hayatı önemini yitiriyor.

 

Daha fazla Soma'da meydana gelen ve 301 kişiyi kaybettiğimiz maden kazasının üstünden sadece üç yıl geçti. Soma, bir kez daha kanıtlamıştır. Maalesef işsizlik sebebiyle insanın güvencesiz bir biçimde, karın tokluğuna, denetimsiz ve kaçak madenlerde çalışmayı kabul. Özellikle kırsal bölgelerde madenlerde çalışmaya karşı olabilecek en kısa sürede sadece en çok tarım yapan firmalar.

 

Maden kazalarının en önemli sebepleri grizu patlamaları, göçük ve yangınları. Türkiye Ekonomi Politikaları Vakıfının raporuna göre Türkiye'den çıkarılan bir milyon ton kömür başına ölümlü kaza sayısı 0,468'dir. Hindistan ve ABD'de bu rakamlar sırasıyla 0,135 ve 0,021'dir. Bir başka dikkat çekici gerçek ve ölümlü kaza oranının diğer büyük kömür üreticisi ülkelere kıyasla Türkiye'de düşmemekte olduğudur.

 

Geçmişten günümüze baktığımızda Türkiye'de 1940'lı yıllardan beri 3.000'den fazla kişi maden kazalarında hayatını kaybetmiştir. Madencilik zaten yüksek risk faktörü. O bilimsel araştırma merkezleri, bilim ve tekniğin ışığında, insan odaklı yapılmalı, faaliyetler, meslek odalarında sürekli temas halinde yürütülmelidir. Bu kadar işsiz insan varken niçin "iş güvenliği" ile ilgili çalışmalar yapıyor ve denetmenlerin sayısı ve ciddiyeti arttırılamıyor?

 
 
Defne GONENC
Araştırma Görevlisi / 
Uluslararası Çevre Araştırmaları Doktora Öğrenci Merkezi
Uluslararası ve Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü 
Maison de la Paix 

1211 Genève 21 - İsviçre 

Etiketler:

Yazarın Diğer Yazıları