22.10.2017 21:25:09
Okunma: 1599
0 Yorum

Defne Gönenç
Tarım Politikamızı Dönüştürmeliyiz

 
Bir zamanlar “tahıl ambarı” olarak anılan, su kaynakları ve iklim koşulları sayesinde birçok ürünün yetişmesine olanak sağlayan ülkemizin nasıl tarımsal hammadde ithal eden bir ülke konumuna düştüğü sıkça tartışılan bir konu.
 
Gerçekten de ekolojik zenginlik açısından dünyanın sayılı topraklarından birine sahip olmamıza rağmen buğdayı Rusya, Fransa, Almanya ve Ukrayna’dan, arpayı İngiltere ve Hırvatistan’dan, samanı Gürcistan’dan, pamuğu Hindistan, ABD, Türkmenistan ve Yunanistan’dan, soyayı Arjantin’den, mısırı ABD, Arjantin ve Brezilya’dan, pirinci, ABD, Vietnam, Tayland ve İtalya’dan, kuru fasulyeyi Çin, Etiyopya, Bangladeş ve Mısır’dan, nohut ve mercimeği Kanada’dan, bezelyeyi Kanada, Ukrayna ve ABD’den alır ithal eder hale geldi. 
 
Neden peki? Geleneksel tahlillerden daha farklı, temel bir sebebi var bence. Kimse tarımla, çiftçi ile yeteri kadar ilgilenmiyor, kimse tarım yapmak istemiyor, hatta tarım ve tarım yapan küçümseniyor. Düşünün bir. Küçükken hanginiz ne olmak istediğiniz sorulduğunda tarım işçisi olmak istiyorum dediniz? Hepimizin en temel ihtiyaçlarının başında yemek yemek gelmesine rağmen, çok azımız yediğimiz yemeğin nasıl üretildiği ile ilgileniyor. Bankacılıkta, borsada, danışmanlık şirketlerinde, hızlı tüketim mallarının satış-pazarlama bölümlerinde çalışmak yüceltildi. Sonunda hepimiz gri gökdelenlere sıkışıp kaldık. Vaktimiz ya trafikte ya da bilgisayar başında geçip gidiyor. Türkiye’deki tarımın “çöküşünün” en temel sebebi genel olarak köylüden, çiftçiden ve bu hayat tarzından uzaklaşma, bu insanların sorunlarına kayıtsızlıktır.
 
Bunun yanında tabi ki küreselleşen ekonomi, acımasız rekabet koşulları, uygulanan yanlış destekleme politikaları, sulama yatırımlarının ihmal edilmesi, birkaç küresel şirketin neredeyse tüm dünya gıda sektörüne hâkim olması ve de iklim değişikliği,Türkiye tarımındaki sorunları tetikleyen önemli olgular. Petrolden sonra en fazla dövizi yağlı tohumlara ödediğimiz ve de sürekli artan kalp, damar hastalıkları ve kanser vakaları ile yediklerimizin içinde olanlar arasındaki sıkı bağlantıyı düşündüğümüzde, tarım politikalarını dönüştürmeye daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiği anlaşılacaktır. Şu anda Türkiye’de tarım, tohum, gübre, tarım ilacı ve mazot, yani maliyet açısından ithalata sıkıca bağlıdır. İlk adım olarak yerli tohum kullanımının teşvik edilmesi, gübre ve tarım ilacı kullanımının dengelenmesi ve destekleme politikalarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. 
 

Defne GONENC

Araştırma Görevlisi / 
Uluslararası Çevre Araştırmaları Doktora Öğrenci Merkezi
Uluslararası ve Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü 
Maison de la Paix 

1211 Genève 21 - İsviçre 

Etiketler:

Yazarın Diğer Yazıları