24.12.2017 20:54:55
Okunma: 2030
0 Yorum

Defne Gönenç
İklim Değişikliği ve Göç İlişkisi

 
2 gün önce Science dergisinde yayınlanan bir bilimsel makale, iklim değişikliği ile göç arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Makaleye göre sıcaklık artışları ile mülteci başvuru sayısı arasında doğrudan bir bağlantı var. Bu yüzyıl sonunda Avrupa’ya yerleşmek isteyen mültecilerin sayısının – sosyal ve ekonomik sebeplerden bağımsız olarak - 3 katına çıkması bekleniyor.
 
Bildiğiniz gibi – Avrupa’da sağın hızlı yükselişiyle de kanıtlandığı gibi – göç konusu Avrupa’nın korkulu rüyası. Bu sebeple iklim değişikliği ile göç arasındaki ilişkinin gözler önüne serilmesinin iklim değişikliğine karşı alınan önlemleri arttırması ve karbon salınımlarının düşürülmesi için atılan adımları hızlandırması bekleniyor. Nedir iklim değişikliği ile göç arasındaki ilişki?
 
İklim değişikliği ve göç arasında çift yönlü bir ilişki var. İkisi de birbirini tetikliyor. Bildiğiniz gibi iklim değişliği kuraklığa, su sıkıntısına, çölleşmeye, deniz seviyesinin yükselmesine, seller, fırtınalar gibi doğal felaketlerin görülme sıklığının artmasına yol açıyor. Sıcaklıklar artıyor, kilometrekare başına düşen yağmur miktarında değişiklikler meydana geliyor, tropikal hastalıklarda artış oluyor. Sonuç olarak ya doğal felaketler ve deniz seviyesinin yükselmesi sebebiyle insanlar direkt olarak iklim değişikliği sebebiyle göç etmeye zorlanıyor ya da kuraklık, su kıtlığı, çölleşme ve sıcaklık değişimlerinin tarım ve hayvancılık ile toplum sağlığı üzerindeki etkileri sonucunda -yani iklim değişikliğinden dolaylı olarak etkilenerek – göç ediyorlar. Aynı zamanda göç edilen yerlerdeki iklim ve ekosistem de bu göçten etkileniyor. Özellikle şehirlerdeki kontrolsüz nüfus artışı özellikle su gibi bazı önemli kaynakların üzerindeki baskıyı arttırıcı rol oynayabiliyor.
 
Uluslararası Göç Örgütü’nün verilerine göre 2008 yılında 20 milyon iklim değişikliğine bağlı olarak yer değiştirmek zorunda kalmış. 2050 yılında bu sayının 1 milyara ulaşması bekleniyor. Avrupa göç almaya pek gönüllü değil. Fakat durumun bir de adalet boyutu var. Küresel Kuzey olarak da adlandırılan Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri tarihsel olarak hızlı sanayileşme ve endüstrileşmenin sonucunda iklim değişikliğine diğer ülkelere nazaran çok daha fazla sebep oldular. İklim değişikliği sonucunda yerlerinden edilenlerin ve edileceklerin çoğu – tabi ki hepsi değil, ABD’de geçtiğimiz aylarda yaşanan kasırgaları unutmamak lazım – Güney ülkelerinde yaşıyor. İklim değişikliği herkesi eşit derecede etkilemiyor. Sonuç olarak iklim felaketlerinden etkilenenler de kendilerine yeni yaşam alanları aramak zorunda kalıyor.
 

İklim değişikliği ve göç arasındaki ilişki – çok hümanist biçimde olmasa da – Kuzey ülkelerinin dikkatini iklim değişikliğine çekmeye yeter mi dersiniz? 

 

Referans

 

BirGün (2016). İklim Değişikliğine Bağlı Tropikal Hastalıklarda Patlama. Alıntı yapılan sayfa:https://www.birgun.net/haber-detay/iklim-degisikligine-bagli-tropikal-hastaliklarda-patlama-141258.html (24.12.2017).

 

Missirian, Anouch ve Wolfram Schlenker (2017). Asylum Applications Response to Temperature Fluctuations. Science, 358 (6370), 1610-1614. http://science.sciencemag.org/content/358/6370/1610

 

Uluslararası Göç Örgütü (2017). Resmi Web-sitesi. Alıntı yapılan sayfa: https://www.iom.int/complex-nexus(24.12.2017).

 

Defne GONENC

Research and Teaching Assistant / PhD Student
Center for International Environmental Studies
Graduate Institute of International and Development Studies
Maison de la Paix
1211 Genève 21 - Switzerland

Etiketler:

Yazarın Diğer Yazıları