Çevre ve Şehircilik..,

6 Şubat 2020 Perşembe , 21:15
Okunma: 1921
0 Yorum

İl Müdürlüğü'ne..,

 

TEOS OTEL'İN ÇED Sürecine itirazımızı,


Bu gün yaptık,

 

T.C
İzmir Valiliği 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 
İZMİR ili SEFERIHISAR, ilçesi 776 Ada 1 Parsel, Sırtlançukuru Mevkii mevkiindeki GÜNEŞ TURİZM SAN. İNŞ. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Teos Village Otel Kapasite Artışı Projesi projesi ile ilgili olarak 08.01.2020 tarihinde, İZMİR Valiliğimize sunulan, ÇED Dosyasına itirazımdır.

Açıklamalarım; 

1- 20.09.1990 tarihli ve 4/8 sayılı Yapı Kullanım İzin Kâğıdı incelendiğinde her biri 26 m2 yüzölçümlü 100 oda için toplam 2600 m2‘lik Yapı Kullanım İzin Belgesi, 

2- 20.09.1991 tarihli ve 6/1 sayılı Yapı Ruhsatı incelendiğinde yine her biri 26 m2 yüzölçümlü 42 oda için toplam 1092 m2 ‘lik Yapı Ruhsatı, 

3- 20.09.1991 tarihli ve 6/1 sayılı Yapı Ruhsatı incelendiğinde ise, her biri 26 m2 yüzölçümlü 55 oda, her biri 86 m2 yüzölçümlü 6 suit oda, bodrum için 70 m2 ve sosyal tesisler için 4071 m2 olmak üzere toplam 6227 m2 ‘lik Yapı Ruhsatı . 1991 yılında düzenlenen yapı ruhsatları imar planına uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği il müdürlüğünüz tarafından incelendi mi?

4- 18.07.2014 tarihli ve 512 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi incelendiğinde ise, otel ve bunlara benzer misafir evi için toplam 4719 m2 ‘lik Yapı Ruhsatı düzenlendiğini sunum dosyasında belirtilmiş ise de imar planına göre emsal aşımı var mıdır?

5- ÇED sunum dosyasın da, “Yapı Kullanım İzin Belgesi ve Yapı Ruhsatları incelendiğinde toplam 203 oda olarak düzenlendiği anlaşılmıştır. Mevcut durumda 136 oda, konaklama hizmeti olarak kullanılmakta olup, geriye kalan 67 oda, sezon içerisinde çalışan personellere ait sosyal tesisler olarak kullanılmaktadır. Bahsi geçen 67 odada revizyon çalışmaları gerçekleştirilerek, konaklama hizmeti olarak odaya dönüştürülmesi planlanmaktadır.”  Bu kapasitedeki otel personeli için 67 oda ayrılması mümkün değildir.

6- ÇED SUNUM Dosyasında Yapı ruhsatları incelediğinde sanki üzerleri karalanmış gibi görünmekte. Yapı Ruhsatları YASA ve YÖNETMELİĞE UYGUNMUDUR?

7- Seferihisar belediye başkan yardımcısı Nuriye Hepterlikçi tarafından 08.10.2018 tarihinde yazılan ÇED sunum dosyasında yer alan  “Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlendiği görülmüş olup arşiv dosyasında ise hu işlemlere ait işin kabulüne dair herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır. Yazının son hali neden CED Sunum dosyasında yoktur." Sadece bu yazıda yer unsurlar ÇED sürecinin iptal nedenidir.

8- ÇED Sunum Dosyasında yer alan Seferihisar Mal Müdürlüğü 07.01.2015 tarihinde,9.888.601,38 TL Kamu Haczi koymuş ve Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi 18.09.2015 tarihinde, 17.000.000 TL Kamu Haczi koymuş bu konunun detayları neden yoktur?

Yukarıda madde madde sıraladığım tüm detaylar incelendiğinde, ÇED Sürecine itiraz ediyorum. İtirazım kabul görmediği takdirde ÇED Sürecinin iptali için dava yoluna başvuracağımı üzülerek bildirmek zorundayım.

Nivent KURTULUŞ

 

 


Kaynak: