Cevaplarınız, Sayıştay Başkanlığı..,

2 Eylül 2019 Pazartesi , 20:08
Okunma: 2130
1 Yorum

yerinde görülmemiş!

 

 Sayıştay Başkanlığı’nın İzmr Büyükşehir Belediyesi Denetim Raporunda yer alan,,

 

İZBETON incelemesinde,

BULGU 10: Belediye Şirketi İZBETON Yükleniminde Olan İl Sınırları İçindeki Asfalt İşlerinin Aynı Dönemde Başka Bir Özel Firmaya Ayrıca İhale Edilmesi 
 
Yapılan incelemede, “İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Bakım ve Onarım İşi” adı altında, asfalt ve yol işleri yıllar boyunca tek yüklenici olarak belediye şirketi İZBETON yükleniminde kalmıştır. 
 
Ancak İZBETON’un ihalesi devam ederken ve de iş tüm il sınırlarını kapsamasına rağmen tüm iş kalemleri nerdeyse aynı olan “Metropol Alanları İçerisinde Bulunan Ulaşım Yollarında Bakım, Onarım, Tadilat İşi” adı altında özel bir firmaya da ihale edildiği görülmüştür. 
 
“Metropol Alanları İçerisinde Bulunan Ulaşım Yollarında Bakım, Onarım, Tadilat İşi” ihalesi 59.153,750,00 TL sonuçlanmış, keşif artışları ile toplam 77.181.925,14 TL ile sonuçlanmıştır. 
 
Söz konusu iş 27.06.2016-21.06.2017 tarihleri arasında yapılmış olup aynı dönemde İZBETON’un farklı ihalelere ait (ana ihale, pazarlık ile olan) aynı konudaki işleri devam etmektedir. İhalelerdeki iş kalemleri neredeyse tamamen aynı olup, İZBETON’un aldığı ihalelerin tamamı il sınırlarını kapsamaktadır. 
 
Söz konusu işin ayrıca özel firmaya ihale edilmesi, belediye şirketi İZBETON’un işi kapsamındaki yerlerin ayrıca ihale edilmesi anlamına gelmektedir. Bu itibarla, tüm il sınırlarını kapsayacak şekilde, belediye şirketi İZBETON’a ihale edilmiş işler varken, İZBETON’a ait ihaleler kapsamında bulunan işler için ayrıca ihale yapılmasının uygun olmadığı mütalaa edilmektedir. 
 
Söz konusu husus ayrıca büyükşehir belediyesinin 920 Gider Taahhütleri Hesabı ve 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesaplarını da etkilemektedir. 
 
T.C. Sayıştay Başkanlığı İzmir Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 53 Kamu idaresi cevabında; "Belediyemizce ihalesi yapılan "İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması Bakım ve Onarım İşi" ile " Metropol Alan İçerisinde Bulunan Ulaşım Yollarında Bakım-Onarım-Tadilat Yaptırılması" işine ait iş kalemlerinin aynı olduğu değerlendirilmiş olmasına rağmen her iki işte de farklı iş kalemleri bulunmaktadır. 
 
"İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması Bakım ve Onarım İşi" ağırlıklı olarak asfalt kaplama ve yol alt yapısı olarak öne çıkmaktadır. 6360 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Belediyemiz sorumluluk alanı genişleyerek tüm il sınırını kapsamıştır. Bu sebeple vatandaşlardan ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen yaya ve araç yollarına ait bakım, onarım, düzenleme, sanat yapıları gibi taleplerin de karşılanabilmesi, doğal afet nedenleri ile zorunluluk ve aciliyet gösteren ihtiyaçların karşılanabilmesi için ayrıca böyle bir ihaleye çıkılması ihtiyacı doğmuştur." denilmiştir.
 
 Sonuç olarak Bulguda yer alan nedenlerden dolayı İdare cevabı yerinde görülmemiş olup tüm il sınırlarını kapsayacak şekilde, belediye şirketine ihale edilmiş işler varken, ihaleler kapsamında bulunan işler için ayrıca ihale yapılmasının uygun olmadığı mütalaa edilmekte ayrıca söz konusu hususun Belediyenin 920 Gider Taahhütleri Hesabı ve 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesaplarını etkilediği değerlendirilmektedir. Söz konusu izleyen denetimlerde takip edilecektir
 
Sayıştay Başkanlığı İZBETON A.Ş’nin savunmasını yerinde bulmamış!
 
Sayıştay Denetiminde yer alan detaylardan sorular çıkardık ve İzmir Büyükşehir Belediyesine sorularımızı sorduk. 
 
Cevabı şimdiden biliyoruz aslında,
 
“İZBETON ayrı bir tüzel kişilik olduğundan sorularınıza cevap veremiyoruz”
İZBETON ayrı bir tüzel kişilikse neden Sayıştay Denetimine tabi oluyor?
Biz sorularımızı sorduk,
 
Sayın Yetkili
 
Sayıştay Başkanlığı tarafından, 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 53  İZBETON A.Ş denetiminde yer alan,
 
1- “Metropol Alanları İçerisinde Bulunan Ulaşım Yollarında Bakım, Onarım, Tadilat İşi” adı altında özel bir firmaya da ihale edildiği görülmüştür.”  Ulaşım yollarında bakım ve onarım işlerini yapan özel firmanın ismi nedir?
 
2- “Metropol Alanları İçerisinde Bulunan Ulaşım Yollarında Bakım, Onarım, Tadilat İşi” ihalesi 59.153,750,00 TL sonuçlanmış, keşif artışları ile toplam 77.181.925,14 TL ile sonuçlanmıştır.” Keşif artışları neden olmuştur? Ayrıntılı olarak cevaplanması.
 
3- “İZBETON’a ihale edilmiş işler varken, İZBETON’a ait ihaleler kapsamında bulunan işler için ayrıca ihale yapılmasının uygun olmadığı mütalaa edilmektedir.” Sayıştay denetiminde yer alan hangi işler için özel firmalara ihale yapılmıştır? İhale bedelleriyle birlikte ayrıntılı olarak istemekteyiz.
 
4- İZBETON savunmasında,”.., araç yollarına ait bakım, onarım, düzenleme, sanat yapıları gibi taleplerin de karşılanabilmesi, doğal afet nedenleri ile zorunluluk ve aciliyet gösteren ihtiyaçların karşılanabilmesi için ayrıca böyle bir ihaleye çıkılması ihtiyacı doğmuştur." İzmirde denetime tabi tutulduğunuz tarihlerde hangi doğal afet oldu ve bu doğal afet sonucunda hangi işler özel firmalara yaptırıldı?
 
Yukarıdaki sorularımın maddelere ilişkin cevaplanmasını talep etmekteyim. Aynı soruların İzmir Valiliği tarafından incelenmesini talep ettik.
 


Kaynak:  • Yorum yazmak için üye girişi yapınız. veya
  • Misafir - 05.09.2019 21:39:15

  • sosyal demokrat
  • nivent hanım sosyal demokrat belediye diyorsunuz.ne belediye başkanı ne meclis üyelerinin bir kısmı ne çalışma arkadaşları nede ise aldiklarinin büyük kismi sosyal demokrat nedir onu bile bilmezler.lütfen sosyal demokrat kelamını kirletmeyelim.