Büyükşehir meclisinde, Park Alanı..,

13 Ekim 2019 Pazar , 19:46
Okunma: 2134
0 Yorum

Rekreasyon Alanına çevrilmesi gündemde!!!

 

Büyükşehir Belediyesi Ekim meclis gündemine gelen,

“46. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli ve 2019-62 sayılı Kararı ile uygun görülen; 22J-IVa, 22J-IVd ve 22İ-IIIb paftalarında yer alan Pir Sultan Abdal Parkının Rekreasyon Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.215556)”

Park Alanı neden rekreasyon alanına çevrilir?

Önce Rekreasyon Alanı tanımına bakalım,

Rekreasyon alanlarına ilişkin tanımlaya Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin içerisinde yer veriliyor. Söz konusu alanlar 14. maddede Kent bölgeleri tanımları ve alan kullanış şartları başlığı altında yer alıyor.

Bu yönetmeliğe göre Rekreasyon alanları şu şekilde tanımlanıyor:

Piknik ve eğlence (rekreasyon) alanları 

Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günü birlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile, tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabileceği alanlardır. Bu alanda yapılacak yapıların emsali (0,05) i, yüksekliği (6,50) metreyi geçemez.

Şimdi Park Alanına bakalım,

İmarda park alanı nedir?

İmarda park alanı; İmar planı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, 1 katı, h=4,50 m.’yi ve taban alanı kat sayısı toplamda 0,03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergole, kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesislerin yapılabildiği, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı alanlara deniyor.

2016 yılında bu konuda bir haber yapmıştık,


Haberimizin içeriğinde sormuştuk,

Parkın içinde düğün salonu var!
 
Astsubaylar kullanımına tahsisli bir bina var! 
 
Atatürk Düşünce Derneğinin kullandığı bina var! 
 
Yeni başlanan inşaatın ise briç kulübüne verileceği doğru mudur?
 
Bu inşaatın ihalesi belediye tarafından yapıldı mı?
 
Burası park alanı değil mi?
 
Park alanı ise beşi bir yerde tesislerin işi nedir? 

İçerisinde mevcut bir çok bina var iken,

Hangi gerekçeyle park alanından rekreasyon alanına çevrilmekte?

Tüm bu soruları ilgili yerlere soracağız.
 


Kaynak: