Bornova'da Bir Plan Askıya..,

10 Mayıs 2020 Pazar , 19:53
Okunma: 2445
0 Yorum

Çıkmış!!!

 

Bornova Erzene Mahallesi İmar Planı

 06 Mayıs 2020

DUYURU NO:2020/23

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Bakanlığımızın 07.04.2020 tarihli ve 83912 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 8252 ada 2 nolu parsel ile 10 nolu parseli kapsayan, E: 1.20 ve Yençok: (Açığa çıkan bodrum katlar dahil) 6 Kat yapılaşma koşulunun geçerli olduğu Orta Yoğunlukta Öneri Konut Alanı (121-250 kişi/ha) olarak ayrılan planlama alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. maddesi, 6306 sayılı Kanunun 6. maddesi ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 18. maddesinin 2 (a) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca onaylandığı, bildirilmiştir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Açıklama Raporları 20.04.2020 tarihinde (06.05.2020-05.06.2020 tarihleri arasında) bir ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, 2.kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

06.05.2020

Ekler için TIKLAYINIZ 

panı incelemeye başladık.


Kaynak: