Belediye değil, sanki..,

12 Şubat 2020 Çarşamba , 21:56
Okunma: 2262
0 Yorum

Seyahat Acentesi


İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis Gündemine gelen,

1. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/06/2005 tarihli ve 2005/62 sayılı Genelgesinin 7. maddesinde ''Yurtdışı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir.'' denilmektedir. Dünya Bankası ve Dünya Bankasına bağlı International Finance Corporation (IFC) (Uluslararası Finans Kuruluşu) üst yönetimleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington kentinde düzenlenen toplantılara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER 29-31 Ocak 2020 tarihleri arasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Kadir ERYÜCE ise toplantı öncesi ön görüşmeler de yapmasından dolayı 27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında katılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'in üyesi olduğu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin 1-4 Şubat 2020 tarihleri arasında Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen büro toplantısına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Kadir ERYÜCE ile birlikte katılmışlardır. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrindeki 4-8 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen Urban 20 (U20) ön hazırlık ve rehberlik toplantısına, ulaşım (havayolu ile) ve konaklama masrafları karşılanmak üzere davet edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Kadir ERYÜCE İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen katılım sağlamış olup, söz konusu seyahatlere katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Kadir ERYÜCE'ye ait ulaşım (havayolu ile) giderleri, şehiriçi ulaşım giderleri, günlük harcırah giderleri ve seyahatle ilgili yapılan (pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi vb.) tüm yasal giderler Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.1 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Özel Kal. Müd.E.35865)

2. İzmir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06/11/2007 tarihli ve 4399 sayılı yurt dışı görevlendirilmesine ilişkin Genelgenin 1. paragrafında "Toplantı dönemi bakımından Meclis Kararı alınmasına imkan bulunmadığı ve yurt dışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde görevlendirilmenin Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk Meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi uygun görülmüştür." denilmektedir. 24/01/2020 tarihli ve 21816 sayılı Başkanlık Olur'u ile 29/01/2020-01/02/2020 tarihleri arasında "Dünya Bankası ve Dünya Bankasına bağlı IFC (International Finance Corporation-Uluslararası Finans Kuruluşu) üst yönetimleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington kentinde düzenlenen toplantılara Finansman Şube Müdürü Vekili Övünç ÖZGEN görevlendirilmiş olup, uluslararası ulaşım (uçakla gidiş-dönüş biletleri) giderleri, gidilen şehirde yapılan şehir içi ulaşım giderleri, konaklama giderleri, günlük harcırah ve söz konusu seyahatle ilgili yapılan giderler (pasaport harcı, yurt dışı çıkış harcı, alan harcı vb.) Finansman Şube Müdürlüğü Bütçesinin 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları tertibinden karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Strateji Glş. Dai.Bşk.E.35368)

Yukarıdaki maddeler yurtdışına gidilmiş sonrasında yönetmelik gereği meclis onayına sunulmuş,

Aşağıda yayınladığımız meclis gündemi ise, yeni gidilecek yurtdışı seyahati,

III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. 4 – 8 Mart 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek olan “ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı”na, Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkan Vekili Hatice Gökçe BAŞKAYA (S:12012), Turizm Şube Müdür Vekili Melih KAYACIK (S:10279) ve Turizm Şube Müdürlüğünde Sözleşmeli Tekniker kadrosunda görevli Yener CEYLAN (S:31612)’ın görevlendirilmesi planlanmakta olup, adı geçen personellerin söz konusu Fuara belirtilen tarihlerde katılabilmesi için anılan tarihlerde görevli-izinli sayılması; uçakla ulaşım, konaklama, şehir içi ulaşım, harcırah, vize, iaşe, yurt dışı çıkış harcı, hizmet pasaportu ve tüm yasal giderlerin Turizm Şube Müdürlüğünün 2020 yılı Bütçesi 03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları harcama kaleminden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Dış İlişkiler ve Turizm Dai.Bşk.E.36648)

Büyükşehir meclis gündemlerini yıllarca takip ettik,

Büyükşehir belediyesinde, bu kadar yurtdışı seyahatleri, görmedik! 

 


Kaynak: