Aziz Kocaoğlu her fırsatta..,

11 Ekim 2019 Cuma , 22:25
Okunma: 2373
0 Yorum

“kasalarımız dolu” diyordu!!!

 

Meclis gündemine gelen maddeler,  

24. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla 50.000.000,00-TL krediye ihtiyaç duyulmakta olup; bu kapsamda Belediye Meclisimizin Kararı ile borçlanılması, söz konusu kredi için Belediyemizin garantör olması, garantörlük kapsamında her türlü işlemin yapılması ve kredi kullanımı ile ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokolleri düzenleyip imzalanması için münferiden işlem yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Geliş.Dai.Bşk.E.9394/E.153115)  

25. ESHOT Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın Diğer Taşıma Giderleri bütçe tertibinde kullanılmayacak tutardan 16.000.000,00-TL'nin, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımları bütçe tertibine, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bütçesine Yüklenicilere Yapılacak Tazminat Ödemesi tertibi açılarak 13.950.000,00 TL’nin aktarılması ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Diğer Hizmet Alımları bütçe tertibine toplam 76.000.000,00-TL tutarında ek ödenek verilmesi hususlarının görüşülmesi. (ESHOT-Strateji Glş.Dai.Bşk.E.9393/E.153122)

Büyükşehir Belediyesi 2019 mali yılı ödeneklerin yeterli gelmeyeceğinden,meclis gündeminin 36. maddesinde 

36. Belediyemizin harcama birimlerinden gelen talepler doğrultusunda 2019 Mali Yılı Bütçesinin bazı tertiplerinde ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaşılmış olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçemizin tertipleri arasında toplam 119.232.000,00-TL aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Mali Hiz.Dai.Bşk. E.235368)

Beklenen oldu demek istemiyoruz, ancak bütçe açığını kapatmak için,

Tunç Soyer en bildik yöntemi kullanmakta,

Belediyeye ait taşınmazların satışı,

Satışlara İstanbul’dan başlanıldı,

40. Mülkiyeti Belediyemize ait İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Sururi Mahallesi, 853 ada, 17 no’lu (697,00 m²) parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale edilerek satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak Yön.Dai.Bşk.E.237028)

Umarız haber sitemizde yine belediyenin taşınmazlarının satışı ile ilgil haber yapmayız!
 
 


Kaynak: