Gaze-Temiz-Gaze-Temiz
http://www.gaze-temiz.com

Bugün büyükşehir belediyesinde

bir plan askıya çıktı

 

 Narlıdere İlçesinde bulunan Maliye Hazinesine kayıtlı Milli Savunma Bakanlığına tahsisli yaklaşık 300 hektarlık alana ilişkin NİP-14763,10 plan işlem nolu 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı.

Bugün büyükşehir belediyesinde askıya çıktı,

Plana ilişkin yorumlarımız olacak!