Gaze-Temiz-Gaze-Temiz
http://www.gaze-temiz.com

Büyükşehir belediyesi meclis..,

gündemine gelen madde!!!

 

Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine gelen maddede yer alan,
 
"Urla Belediye Meclisinin 07/08/2018 tarihli, 286 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yaka Mahallesi, 1404 ada, 1 no’lu parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı plan kararında kalan kısmına ilişkin "E:0.40, Hmax:8.50" yapılaşma koşulunun 1/1000 ölçekli Urla Merkez Revizyon İmar Planı Notlarında belirtilen hükümler kapsamında "E:1.00 Yençok:3 kat" olacak şekilde düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.251354)" 
 
Bu plan önerisi Urla Belediyesinin Ağustos Meclis gündemine gelmişti,
 
Plan ve Proje Müdürlüğünün, İlçemiz Yaka Mahallesi, 1404 ada, 1 parseli için hazırlanan Urla Merkez Revizyon İmar Planı değişikliğine ilişkin yazısının görüşülmesi.
 
Meclis Gündemine gelen maddeyi Gaze-temiz.com’da haberini yapmıştık,
 
http://gaze-temiz.com/uyarilar-yaptik-gorulen-o-ki-degisen/HaberDetay/3711
 
Haberimizin içeriğinde,
 
Parsel bilgisine bakıldığında, Urla Otogar var, bu alanda yapılmak istenilen nedir? Diye sormuştuk,
 
 
Bugün ise büyükşehir belediyesi meclis gündeminde, “Urla Belediye Meclisinin 07/08/2018 tarihli, 286 sayılı Kararı ile uygun görülen; Yaka Mahallesi, 1404 ada, 1 no’lu parsel”  yer almış,
 
Urla Belediyesi, meclis kararına baktık,
 
 
 
 
Bakalım bu karar, İzmir Büyükşehir Meclisinden de hızla geçecekmi?