Gaze-Temiz-Gaze-Temiz
http://www.gaze-temiz.com

Bilirkişi Raporu Lehimize..,

Geldi!!!
 
Temiz İzmir Derneği adına, Menderes İlçesi Özdere Çukuraltı Mevki Sahil Kesimine ait 1/5000 ölçekli Rekreasyon Amaçlı Kıyı ve Dolgu Alanı Nazım imar planına karşı açtığımız davada,
 
Bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda,
 
“..,kamu yararının zorunlu kıldığı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatı açısından kabul edilebilir gerekçeleri bulunmadığı, tespit edilen ve değerlendirmelere bağlı olarak dava konusu 1/5000 ölçekli Rekreasyon Amaçlı  Kıyı ve Dolgu Alanı Nazım imar Planı’nın Rekreatif  Alan plan kararı açısından şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve plan kararlarının sürekliği ilkesine aykırı olduğu, Karar Yüce Mahkemenizindir.”
 
28 sayfalık raporun sonuç kısmını sizlerle paylaşıyoruz,
 
İlerleyen günlerde, konuya ilişkin çok yazacaklarımız var!