Gaze-Temiz-Gaze-Temiz
http://www.gaze-temiz.com

Ege Üniversitesi kampusu içindeki alan..,

Eğitim Alanı mı yoksa..,

 

Yıllardır bu tartışma sürüp gitmekte,

 
Yıllardır bu konuyu yazmaktayız,
 
Öncelikle süreci doğru anlamak lazım,
 
Ege Üniversitesi kampusu içinde bulunan alan 1968 yılında, “Eğitim Faaliyetlerinde" kullanılmak üzere kamulaştırılmış,
 
Peki kamulaştırma amacına uygun faaliyetler mi yapılmış?
 
Ege Üniversitesi, “AVM Eğitim faaliyetlerine hizmet ediyor” diye bir iddiaları varsa..,
 
Bize söz düşmez,
 
Lakin sizlerde, bizlerde biliyoruz ki, 
 
Kamulaştırma yapılan yer amacı doğrultusunda kullanılmıyorsa,

Gerçek sahiplerine iade edilir!
 
Ege Üniversitesi 1998 yılında, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bir yazı yazmış,

“..,Yurt gereksinimini karşılamak ve Üniversiteye gelir sağlamak amacıyla Üniversite Kampusunun İzmir Ilı Bornova ilçesinde Ankara-İzmır ve İstanbul-Izmır Devlet Karayollarının kesişim noktasında yer alan ve mülkiyeti Üniversiteye ait 305.236 m2 büyüklüğündeki arazisinin, üzerinde 2500 yatak kapasiteli yurt ve günübirlik konaklama tesisi ile bu binaların çevresinde eğitim amaçlı turistik tesis yaptırılması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64 üncü maddesi gereğince 49 yıl süreyle kiraya verilmesi için izin verilmesi önerilmektedir..,”
 
Peki, bu alana, 2500 yatak kapasiteli yurt yapıldı mı?
 
Yazının tam metnini, haberin sonrasında yayınlayacağım,
 
Ancak olur yazısında, çok yakından tanıdığım rahmetli Bener Cordan o tarihte müsteşar olarak imzalamış. Rahmetli Cordan, eğer sağ olsaydı ve bu alanda yurt yerine alışveriş merkezlerini görseydi derhal müdahale ederdi diye düşünmekteyim.
 
Arazinin gerçek sahiplerinin yakınları, 1968 yılında Ege üniversitesi tarafından eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere kamulaştırıldığı ve amacı doğrultusunda kullanılmadığı için yıllarca mahkemelerde haklarını aramaktalar,
 
Eylül 2018 yılında, Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından cevaplanan yazıda, 

“..,Üniversiteye ait 305.236 m2 büyüklüğündeki arazinin, üzerinde 2500 yatak kapasiteli yurt ve günübirlik konaklama tesisi ile bu binaların çevresinde eğitim amaçlı turistik tesis yaptırılması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64 üncü maddesi gereğince 49 (kırkdokuz) yıl süre ile kiraya verilmesinin uygun görüldüğü anlaşılmış olup Onayın bir örneği ilişikte gönderilmektedir.” Bu alanda AVM yapılır dememiş!
 
Bu yazıda da, 2500 yatak kapasiteli yurt ve günübirlik tesis yapılması için kiraya verilmesinin uygun oluğu bilgisini vermektedir!
 
Yine soruyoruz, bu alanda 2500 yatak kapasiteli yurt yapıldı mı?
 
Bir başka ifade ile bu alana FORUM Bornova yapılması için hangi kurumdan müsaade alındı?
 
Bu konuda daha çok yazacaklarımız var, 
 
Dava konusu yer için İzmir’in önemli ailelerinden biride dava açmış,
 
Yarın görüşmek üzere,